نکته های قرآنی-۱۰۶


میناگری های زبانی و ساختاری سورهٔ کهف-۱۰۶
به گمانم امروزه ، هزار سال پس از شیخ صدوق و شیخ مفید، می بایست با یک رویکرد تحلیلی-انتفادی نظریه سهو النبی را بررسی و ارزیابی کرد و نتایج آن را از هر جهت سنجید و داوری کرد. آیا این ادعا که باورمندان به عدم سهو النبی رویکردی غلّو آمیز نسبت به پیامبر و امامان داشته اند، یعنی نظر شیخ صدوق و علامه شوشتری پذیرفتنی است و می توان برای این نظریه دلایل و براهین قابل اعتمادی ارائه کرد و یا نظریهٔ شیخ مفید و پیروان او تا آیه الله جوادی آملی در روزگار ما، نظرشان مدلل و پذیرفتنی است؟ آیا این داوری :« جريان سهو النبي و قضا شدن نماز صبح آن حضرت از لغزشهاي سنگين بزرگاني همچون كليني، صدوق و استادش احمد بن وليد است كه آن را در كتابهاي معتبر خود آورده‌اند…حقيقت آن است كه تا آن زمان، ظرائف و لطائف اعتقادات شيعه همانند امروز مرزبندي روشني نداشت، از اين‏رو برخي مسائل كه امروز جزو اعتقادات قطعي ما در باره ائمه اطهار علیهم السلام
است، در آن زمان غلوّ و تفويض شمرده مي‌شد و بزرگاني همچون كليني، صدوق و استادش كه از يكسو با اين روايات متعدد و احياناً صحيح السند مواجه مي‌شدند و از سوي ديگر «جهت صدور» آن برايشان روشن نبود، براي توجيه به دست و پا مي‌افتادند و خود را به رنج و زحمت مي‌افكندند» دقیق و درست است؟ از سوی دیگر از کجا معلوم که باورمندان به عدم سهو النبی و تعمیم ان به امامان شیعه و تبدیل آن به یک ضروری دین و یا مذهب دچار لغزشی سنگین
نشده باشند؟ برای شناخت و سنجش اعتبار و وثاقت این دو نظریه به کدام معیار می بایست اعتنا و اتّکا کرد
علامه شوشتری تا نیمهد صفحه پنجم رسالهد خود تمامی اشکالات شیخ مفید را به تفکیک برشمرده اند و تا پایان صفحه ۲۴ به ان ها جواب داده اند. از طعن شیخ مفید نسبت به شیخ صدوق شگفت زده شده اند و شرحی در باره موقعیت ممتاز شیخ صدوق در میان شیعه امامیه خراسان و مکتب قم نوشته اند. در بحث جرح ذی الشمالین توسط شیخ مفید به راویان دیگری اشاره کرده اند که همگی از راویان مورد اعتماد بوده اند .
علامه شوشتری اشاره می کنند که تا پیش از شیخ مفید هیچ یک از امامیه که بر راه و روشی مستقیم بوده اند، مخالف سهو النبی و نیز نوم و قضا شدن نماز پیامبر صلوات الله علیه نبوده اند، باور به عدم سهو النبی به عنوان یک شبهه با شیخ مفید اغاز شد و نهایتا به عنوان یک امر ضروری مذهب تلقی شده است. علامه شوشتری به دو موضوع دیگر نیز اشاره می کند که در گذار زمان به عنوان ضروری تلقی شده است و هیچکدام در قرون اولیه سابقه نداشته است. جزئی از اذان و اقامه، شهادت به ولایت و نیز باور به نماز و روزه استیجاری که بی سابقه بوده است.
ایشان باور دارند که سهو النبی و نوم پیامبر منع عقلی ندارد و نقل هم به شکل متواتر آن را تایید می کند. افزون بر آن علامه شوشتری آیاتی از قرآن مجید را به عنوان شاهد آورده اند که بر سهو و نسیان دلالت می کند.(۱

***************
پی نوشت:
(۱) قاموس الرجال، علامه محمد تقی شوشتری، جلد ۱۲، پیوست: رساله فی السهو النبی(ص)

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)

نکته های قرآنی-۱۰۵

میناگری های زبانی و ساختاری سورهٔ کهف- ۱۰۵


مبحث سهوالنبی از بعد شناخت چکونگی سیر تطور اندیشه کلامی شیعه اهمیت بسیاری دارد. پس از شیخ طوسی، نظریه شیخ صدوق در محاق قرار می گیرد. گرچه سید مرتضی (د.۴۳۶ ق) که او نیز از شاگردان برجسته شیخ مفید محسوب می شود، نظر شیخ مفید و شیخ طوسی را نپذیرفته است و تفسیر قابل توجهی در بارهٔ سهو النبی در کتاب تنزیه الانبیاء دارد. ایشان نسیان و یا سهو را در اموری که:
یکم :خداوند به پیامبر ماموریت می دهد-مثل وحی-
دوم: و یا در تبیین شریعت
سوم: و یا اموری که موجب تنفیر نسبت به پیامبر می شود، منتفی می داند. اما در اموری خارج از این موارد سه گانه، برای سهو و یا نسیان منعی قائل نیست. (۱)
سيدمرتضی در رساله ناصریات ، در بحث پیرامون سهو در نماز و به جای آوردن دو سجده سهو، روایتی را نقل کرده است که پیامبر اسلام دو سجده سهو به جای آوردند. در این مورد سید مرتضی هیچگونه نقد یا توضیحی بر روایت نیاورده اند.(۲)
امین الاسلام طبرسی (د. ۵۴۸ ق) در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیهٔ شمارهٔ ۶۹ سوره انعام، از نظریه یا باور به سهو النبی دفاع کرده است. ایشان کسانی را که گمان می کنند شیعه امامیه به سهو النبی باور ندارند، نقد می کند و گمان آنان را به مصداق آیهٔ مبارکهٔ : ان بعض الظن اثم ، همانند نظریه جبائی در باره عدم باور شیعه امامیه به سهو النبی را رد می کند. می توان گفت که نظریه طبرسی با همان عبارت بندی سید مرتضی تنظیم شده است. به عبارت دیگر برغم شدت و قاطعیتی که در نظریه شیخ مفید و شیخ طوسی در این باره دیده می شود، پیداست دست کم تا صد سال پس از آنان،هنوز کسانی از قبیل طبرسی به سهو النبی باور داشته اند.

تقریبا تمامی فقیهان و متکلمان پس از شیخ طوسی ، از قرن ششم به بعد، همین نظریه عدم امکان هر گونه

سهو و نسیان و اشتباه از نبی را مطرح کرده اند؛ خواجه نصیرالدین طوسی در این امر نقشی بارز ایفا کرده است. افزون بر ان همین باور را به امامان دوازده گانه نیز تسرّی داده اند. جای این بحث در نکته های قرآنی نیست. تنها از این زاویه که ببینیم چکونه یک اندیشه یا نظر متولد می شود و بعدا به عنوان یک اصل اعتقادی تلقی می شود تا جایی که برخی عدم سهو النبی را به عنوان ضروری دین مطرح کرده اند.:
در روزگار ما تنها یک استثنا مهم و شاخص وجود دارد؛ که بر خلاف روال، و مشی و اندیشه فقیهان و متکلمان شیعه، نظریه خود را به صراحت مطرح کرد. مرحوم علامه شوشتری فقیه و رجالی نام آور رساله ای در باب سهو النبی نوشته اند، این رساله در انتهای جلد دوازدهم قاموس الرجال عینا به شکل دستنوشته ای، البته تا حدّی دشوار خوان درج شده است. از آنجا که این رساله برخلاف شیوه معتاد و معمول در بارهٔ سهو النبی و در حقیقت نقدی بر شیخ مفید و دفاع از شیخ صدوق بود، از چشم ها پنهان و از انظار غایب مانده است.به عنوان نمونه آیه الله جوادی آملی در جلد سوم تفسیر موضوعی خویش که به سهو النبی به تفصیل پرداخته است و از نظریه شیخ مفید به عنوان نظریهٔ زیبا یاد کرده و از آن نظریه با قطعیت دفاع کرده اند، هیچگونه اشاره ا ی به مقاله و نظریه علامه شوشتری نکرده اند. (۳)علامه شوشتری بر ماجرای غلّو تاکید کرده اند و از همین زاویه که چگونه امر غلّو در باره پیامبر و بعد امامان شیعه نظریه پردازی شده و نهایتا تبدیل به ضروری دین شده است، توجه کرده اند. آیه الله جوادی آملی از این زاویه نگاه نکرده اند. بلکه بر همان غلوّ مورد نقد و ردّ شیخ صدوق و شوشتری مُهر تایید تازه ای زده اند. به عنوان شاهد سخن بیتی از قصیدهٔ شماره ۵۶ حدیقة الحقیقه سنائی را نقل کرده اند که در باره پیامبر اسلام سروده است

باد را گفتم: سلیمان را چرا خدمت کنی
گفت: از آن کش نام احمد نقش بر خاتم بود
البته شعر زیباست! منتها در بحار الانوار نقش خاتم سلیمان چیز دیگری روایت شده است. بر خاتم سلیمان نقش شده بود: سبحان من الجم الجن بکلماته ، منزّه است خداوندی که با کلمات خویش جنّ را در سیطره در آورد.. (بحار ۶۳/۷۰
افزون بر آن در همان قصیده سنائی از وحدت وجودی و یکتایی ابوبکر صدیق با پیامبر سخن گفته است:
گفت: ای بوبکر با احمد چرا یکتا شدی
گفت:هر حرفی که ضعفی یافت آن مُدْغَم بود
پیداست هر دو تعبیر مبالغه شعری است. ، در این قصیده و دیگر قصاید سنائی از این نحوهٔ صنعت مبالغه و علّو که اعتبار استدلالی ندارد، بسیار دیده می شود.
(۴) آقا بزرگ تهرانی در الذریعة از رساله علامه شوشتري به عنوان: « رسالة فی سهو النبی و الانتصار للشیخ الصدوق» نام برده است.
در حالی که در نسخه دستنوشتهٔ علامه شوشتری عنوان: « رسالة فی السهو النبی (ص) » ذکر شده است. ایشان این رساله را در سال ۱۳۴۹ هجری قمری نوشته اند.
شیوه بحث علامه محمد تقی شوشتری بر فقیهان و متکلمان پیشین از جمله شیخ مفید و شیخ طوسی رجحان آشکاری دارد. ایشان همانند شیخ صدوق دغدغه خویش را نسبت به امر غلّو در دین به روشنی مطرح کرده اند.
ایشان تمامی اشکال های شیخ مفید و طعن های وی نسبت به شیخ صدوق را فصل بندی کرده اند، و به تمامی آنها جواب داده اند.(۵)

پی نوشت:
*****************
(۱) سید مرتضی، تنزیه الانبیاء ، ص، ۸۷
(۲) سید مرتضی، رساله الناصریات ص ۲۴۸ ( مکتبة الشیعة)
(۳) جوادی آملی، تفسیر موضوعی قران کریم، ج ۳ ص ۲۸۷ تا ۲۹۱
(۴) شیخ آقا بزرگ تهرانی، الذریعة ، ج ۱۲ ص ۲۶۷
(۵) علامه محمد تقی شوشتری، قاموس الرجال، موسسه نشر الاسلامیة، جامعه مدرسین قم، ج ،۱۲ رساله سهو النبی در پایان جلد دوازدهم درج شده است.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (1)

نکته های قرانی-۱۰۴

میناگری های زبانی و ساختاری سورهٔ کهف-۱۰۴
چهارم: شیخ طوسی
شیخ طوسی (د. ۴۶۰ ق) برجسته ترین شاگرد شیخ مفید است. ایشان در هردو مجموعه روائی خویش یعنی تهذیب و استبصار به موضوع سهو النبی اشاره کرده اند. شیخ طوسی تهذیب را در شرح کتاب المقنعهٔ استاد خود شیخ مفید نوشته است. از این رو ابواب تهذیب متناسب با المقنعه است. تهذیب چون پیش از مجموعه روائی استبصار نوشته شده است؛ به عنوان سومین کتاب از کتب اربعه شیعه امامیه شناخته می شود..
در جلد دو م تهذیب در دو باب دهم و شانردهم در باره احکام السهو احادیثی را روایت کرده اند. در باب دهم، باب احکام سهو در نماز در مواردی که اعادهٔ نماز واجب است؛ مجموعا ۹۳ حدیث روایت شده است. در ذیل حدیث شماره ۲۷ به ذی الشمالین اشاره کرده اند و نوشته اند، این امر، یعنی سهوالنبی، از اموری است که عقل آن را نمی پذیرد «وسهو النبي صلى الله عليه وآله وهذا مما تمنع العقول منه»(۱)
. این تعبیر در استبصار با شدت بیشتری مطرح شده است: ممّا تمنع منه الأدلّة القاطعة في أنّه لايجوز عليه السهو والغلط(صلي الله و عليه و آله)».(۲)
دلایل قطعی بر عدم سهو و اشتباه از سوی پیامبر دلالت می کند.
باب شانزدهم احکام السهو، ایشان ۵۶ حدیث در این باره جمع کرده اند. احادیث شمارهٔ۲۰ و۲۱ و۲۳ و ۲۶ و ۳۷و ۴۲ در بارهٔ سهو النبی است. در موردی پیامبر در نمازی چهار رکعتی، سلام گفته است. در موردی نمازی چهاررکعتی را پنج رکعت خوانده است. شیخ طوسی حدیث شماره ۳۷ را شاذّ خوانده است که نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد.در ذیل حدیث شمارهٔ۴۲ ذکر کرده است که ایشان-شیخ طوسی- احادیث سهو النبی را از جهت موافقت با عامّه ( مجموعه های حدیثی اهل سنّت) در تهذیب آورده است.
شیخ طوسی در رسالهٔ دوم از رسائل عشر، به سهو النبی اشاره کرده است
تعابیر ایشان در این رساله دقیق تر و کامل تر از تهذیب و استبصار است. به عنوان نمونه، در این رساله از سهو و نسیان و خطا سخن گفته است.:« پیامبر در تمام عمر، از آغاز تا به انجام در سخن و رفتار و تروك - اعمالي كه ىر حين انجام عبادت(نماز)
بایست ترک کرد، مانند خندیدن - و تقریر ، از هر گونه سهو و خطا و فراموشی مصون است؛ زیرا اگر او گناهی انجام دهد، جایگاه خود را در دلها از دست خواهد داد، اگر در باره پیامبر امکان خطا و سهو وجود داشته باشد، اعتماد وثاقت اخبار او آسیب می بیند، و سودمندی بعثت پیامبر ابطال می شود و این امری محال است.» (۳)
شیخ طوسی در مساله ۲۸ از همین رساله، دقیقا همین عبارت و موارد را به تمامی امامان دوازدگانه تسرّی داده اند:
(۴)
نکته مورد توجه آمیختن سهو و یا نسیان و حتی خطا با معصیت است. شیخ طوسی در این باره توضیحی نداده است که چگونه ایشان نسیان و سهو و یا خطا را به عنوان معصیت تلقی کرده اند.
نظریه شیخ طوسی بعدا توسط خواجه نصیرالدین طوسی (د.۶۷۲ق) در تجرید الاعتقاد و پس از ایشان توسط علامه حلی (د.۷۲۶ ق) در شرحی که بر تجرید الاعتقاد نوشته اند؛ تبدیل به یک نظریه و دکترین کلامی شیعه امامیه شده است. محقق طوسی عصمت را شرط وجوبی برای نبوت می دانند وافزون بر آن در بیان مشخصات نبی عدم السهو را ذکر کرده اند.(۵)
همان برآمیختگی سهو و نسیان با معصیت توسط شیخ طوسی، که ناموجه می نماید؛ توسط علامه حلی هم تکرار شده است. ایشان هم گویی سهو و یا نسیان را از زمره ذنوب می شمارند. و لزوما مغایر عصمت تلقی می کنند. پیداست نتوانسته اند این دو مقوله را از هم تفکیک کنند و افزون بر آن به نکته مهم شیخ صدوق در تفکیک نوم و انامه و سهو و اسهاء توجه نکرده اند.
***************
پی نوشت:
(۱)
الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 2، ص 181، تحقيق وتعليق: السيد حسن الموسوي الخرسان، تهران، دار الكتب الإسلاميهًْ، ۱۳۶۵ ( مکتبة الشیعة)
http://shiaonlinelibrary.com
(۲) الشيخ الطوسي، الاستبصار، ج 1، ص 371، تحقيق وتعليق، السيد حسن الموسوي الخرسان، تهران: دار الكتب الإسلاميهًْ، ، ۱۳۶۳ (مکتبة الشیعة)
(۳) شیخ طوسی، رسائل عشر، رسالهٔ دوم ص. ۹۷
http://lfile.ir/feqhi-library/book32.pdf
(۴) :" مسألة ۲۸: الإمام عليه السلام معصوم - من أول عمره إلى آخره
في أقواله وأفعاله وتروكه - عن السهو والنسيان، بدليل أنه لو فعل المعصية لسقط
محله من القلوب، ولو جاز عليه السهو والنسيان لارتفع الوثوق بإخباراته، فتبطل
فائدة نصبه.
(۵) علامه حلی ، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، بیروت موسسه الاعلمی، ص ۳۲۶ و ۳۲۷

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)