نکته های قرآنی-۸۳

میناگری های زبانی و ساختاری سورهٔ کهف-۸۳
آنانی که خداوند برایشان وزنی قائل نیست و در قیامت نه به آنان نگاهی می کند و نه با آنان سخنی می گوید، دو مشخصهٔ دیگر برایشان بیان شده است. سخن از سرانجام آنان است که در جهنم خواهند بود و هم تبیین شیوه و منش آنان در این جهان است، شیوه شان استهزاء باورهای اهل ایمان است!
جهنم یکی از وازه های کلیدی قرآن مجید است که در کنار فردوس-بهشت- مطرح می شود. در همین سورهٔ کهف هم در بحث معاد هر دو واژه مطرح شده اند. معمولا جهنم همراه یا در برابر جنت ذکر می شود و در مواردی مثل سوره کهف در برابر فردوس.
پایان بندی سورهٔ کهف بحث معاد است و چگونگی رویارویی انسان کافر و مومن با چنان آیندهٔ محتومی.
یک نکته قابل تامل در بارهٔ جهنم وجود دارد. ایا جهنم یک مکان مشخص و ثابت است؟ قیامت به لحاظ زمانی و مکانی در پایان تاریخ و در محل معینی اتفاق می افتد؟ واقعیت این است که ما انسان ها در این جهان و در ظرف زندگی خود اسیر و محاط در دایرهٔ زمان و مکان هستیم. از این رو نمی توانیم زمانی دیگر و مکانی دیگر و شرایطی دیگر را به خوبی تصور کنیم و یا در یابیم که آن زمان و مکان و شرایط متفاوت از زمان و مکان و شرایط ما باشد. شاید هم یکی از دلایل کسانی که آیات خداوند و معاد و قیامت را به ریشخند می گیرند، همان فهم عرفی انان از این مقولات در این جهان و عالم مُلک و شهادت است. برای جهنم و جحیم واژهٔ عرض ( کهف/۱۰۰) و برزت ( نازعات/۳۶ و شعراء/۹۱) و جیئ (فجر/۲۳) و برای بهشت واژهٔ ازلفت ( شعراء/۹۰ و ق /۳۱ و تکویر/۱۳) در قرآن به کار گرفته شده است. آیا این واژه ها مشابه هستند ؟ تفاوت آن ها با یکدیگر کدام است؟ گویی جهنم و بهشت مثل یک اتفاق در برابر انسان ها ظهور می کند!
گویی بایستی فهم متعارف از زمان و مکان را تغییر داد و با نگاهی دیگر و فهمی دیگر از بهشت و جهنم سخن گفت.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)

نکته های قرآنی-۸۲

میناگری های زبانی و ساختاری سورهٔ کهف-۸۲
بی وزنی مفهوم اندیشه برانگیزی است! از سویی انسان می تواند بی وزن و سبک بال باشد، هنگامی که از خویش خالی می شود و نشانی از منیّت در او باقی نمی ماند. از خود هیچ ندارد. این بی وزنی، منتهای وزنی است که انسان می تواند در هستی پیدا کند! خود را فقیر می داند و خداوند را غنیّ. بگذارید سه نمونه درخشان از این بی چیزی و بی وزنی در برابر خداوند برایتان نقل کنم.
محراب مسجد شیخ لطف الله بدون شک چشم هنر و فرهنگ ملی و اسلامی ماست. زیباتر از آن نقش ها و رنگ ها و تناسب به دام گمان کسی نمی آید. آن محراب و مسجد سازنده ای دارد که امضایش را بر لوحی در گوشه محراب نقش زده است: « عمل فقیر حقیر محتاج بر رحمت خدا محمد رضا ابن استاد حسین بنّای اصفهانی»
بر این دو واژهٔ فقیر حقیر تامل داشته باشید.

دوم: صدرالممتالهین شیرازی که ستارهٔ پر فروغ آسمان اندیشه و حکمت اسلامی در تاریخ فرهنگ و اندیشهٔ ملت ایران است. در مقدمه ای که بر شرح اصول کافی نوشته است، خود را این چنین معرفی کرده است: « احوج خلق الله و افقر هم الی عفو ربه الکریم، محمد بن ابراهیم الشیرازی ».
سوم: علامه طباطبایی
در پایان مقدمه تفسیر المیزان، که المیزان چشم درخشنده ای است که از آن دید و از آن زاویه قرآن مجید جلوه ای دیگر دارد. قلّه ای است که اگر بتوان از آن قله نگریست، افق قرآن و معارف الاهی طراوت و حلاوتی دیگر داراست…امضای علامه طبابایی چنین است: « الفقیر الی الله محمد حسین الطباطبایی »
آن سه فقیر، بر تارک فرهنگ و هنر و معارف دینی ما ایستاده اند! ثروتمند تر از انان کجا می توان سراغ گرفت. گرانبها تر از مسجد و محراب شیخ لطف الله و عزیز الوجود تر از تفسیر المیزان؛ و دوران ساز تراز کیمیای اندیشه و نظر صدرالمتالهین ؟آن سه این غنای بی کرانه را از فقر خویش یافته اند.
فقیر مثل خسی که با سیلاب به سوی دریا می رود. به تعبیر علامه طباطبایی:
من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم
او که می رفت مرا هم به دل دریا برد
بی وزنی دیگر ، خسی است که با هرزاب به سوی کویر تفته می رود. خشک می شود و غباری رها...
آنانی که خداوند می گوید در قیامت وزنی ندارند.کسانی اند یا کسانی بوده و خواهند بود که گمان می کنند غنی هستند! غنایی در برابر خداوند. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا/۱۰۵
آنان در روز قیامت وزنی و اعتباری و ارزشی ندارند. از این رو میزانی هم برای سنجش اعمال انان نخواهد بود. به اصطلاح منطقی ها، سالبه به انتفاء موضوع
در صحیح بخاری و مسلم روایتی از پیامبر اسلام در این باره نقل شده است. اندیشه بر انگیز و دقیق، یک تابلو برای فهم آیه ؛« در قیامت مردی بسیار تنومند را می آورند؛ او در برابر خداوند به اندازهٔ بال پشه ای وزن و اعتبار ندارد!» (۱)
ماوردی در تفسیر النکت و العیون، نوشته است؛ بی وزنی آنان ناشی از بی خردی و بلاهتشان است.

**************
پی نوشت:
(۱) صحیح بخاری، حدیث ۴۴۷۳ صحیح مسلم، حدیث ۵۱۲۰
در سنن ترمذی حدیث شماره ۲۳۴۷ از پیامبر اسلام روایت شده است که: اگر دنیا در نظر خداوند به اندازهٔ بال پشه ای ارزش داشت، کافران در حسرت جرعه ای آب می ماندند!

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (4)

نکته های قرانی-۸۱

میناگری های زبانی و ساختاری سورهٔ کهف-۸۱
گویی لقاء خداوند امری پارادوکسیکال- ناساز نما یا گزاره شکن- است. مگر انسان می تواند از خداوند جدا باشد!؟ به تعبیر حافظ:
بیدلی در همه احوال خدا با او بود
او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود
خبر از گمشدگان لب دریا می کرد.
شاید از همین رو قرآن مجید از واژه های نسیان نسبت به لقاء خداوند و یا کفر استفاده کرده است. انسان خود حجاب خویش و خداوند شده است.

وقتی پرده بر چشمان انسان بود و استطاعت شنوایی نداشت و خودپسندانه کار خویش را ستود؛ درست همانند همان باغدار خودستا، در داستان مثالی، اعمال او بر باد می رود و نابود می شود. چنان که باغ های آن باغدار با صاعقه ای خاکستر شد. واژه ای که قرآن برای نابودی اعمال به کار برده است، واژه حَبط است.
این واژه در اکثر موارد در قرآن مجید با واژه اعمال ذکر شده است.(بقره/۲۱۷ و آل عمران/۲۲ واعراف/۱۴۷) دو بار هم به شکل مفرد، حبط عمل( مائده/۵ و زمر/۶۵) یک بار هم این واژه برای فعل ما صنعوا در کنار واژهٔ باطل برای یعملون به کار رفته است.( هود/۱۶)
برخی مترجمان پارسی قرآن مجید واژه حبط را باطل کردن ترجمه کرده اند. و نیز بی ارزش شدن، ناچیز شدن، تباه شدن، در ترجمه های دیگر دیده می شود. آیا حبط با باطل شدن مشابه است؟ و دوم این که آیا حبط عمل از زاویه پاداش اخروی مصداقیت یا معنا پیدا می کند و یا این که در همین جهان نیز روی می دهد؟(
واژه حبط ظرافت هایی دارد که آن را از واژه باطل می توان تمییز داد. مثلا وقتی درخت میوه ای، میوه اش به ثمر نمی رسد. وقتی آب چاهی چنان می خشکد که دیگر امید بازگشت آب نیست. وقتی حیوانی آن چنان پُر می خورد که دچار تورم شکم می شود و از شدت پرخوری می میرد؛ برای تمامی این موارد از واژهٔ حبط استفاده می شود.
کار هایی که انسان در مدت عمر خویش انجام می دهد، اگر مرادش امور دنیوی باشد؛ اگر کارهایش نشانه و ظاهر معنوی داراست، اما انگیزه او این جهانی است. به تعبیر راغب اصفهانی در مفردات، قرآن خوانی که بسیار می کوشد قرآن را با قرائت خوب بخواند، اما مرادش شهرت است؛ تا بشنود که دیگران می گویند، عجب قاری ممتازی! سوم، کسی که عمل برای آخرت خود انجام می دهد و لیکن قصدش تقرب به خداوند نیست؛ تمامی این موارد درجاتی از حبط را به همراه دارند. گاه این حبط عمل در همین جهان اتفاق می افتد.(بقره/۲۱۷) مثل باغ های باغدار که در برابر چشمانش سوخت و رودخانه و چشمه های باغ ها خشکیدند. و یا حتی وقتی ذوالقرنین گفت، آن ردم استوار، روزگاری با خاک یکسان می شود. تمامی نشانه حبط هستند. گویی بقای عمل نسبتی با لقای خداوند دارد. آن چه دنیایی ست و یا غیر خدایی ، از میان می رود و فانی می شود و آنچه رنگ و روی الهی دارد می ماند.
تعبیر دیگری، برای نشان دادن تباهی عمل و بر باد رفتن نتیجه کار در قرآن وجود دارد. هباء منثور! غباری که پراکنده می شود!(فرقان/۲۳)
عطار، هباء منثور را در نسبت با خداوند و ارزش سنجی شعر خود بیان کرده است:
هر آن چه هست زنظمم هباء منثور ست
مرا ز ملکت هب لی خلاص ده ز هباء
و نیز
چه بودت آن همه علمت کجا شد
چرا کارت چو منثور و هباء شد

وقتی کسی به خداوند و لقای او باور ندارد و یا لقای خدا را انکار می کند. اعمال او نیست و نابود می شود و یا نتیجه و ثمر کار و عمر خود را نمی بیند… در این صورت او هم مثل اعمالش که دچار حبط شده است، خود مثل غباری پراکنده بر باد می شود.
دیگر وزنی ندارد. کشتی بی لنگری که کژ و مژ می شود ؛ ذرّهٔ غباری که ناپدید می شود و خسی که با هرزاب می رود. تعبیر قرآن این است که چنان آدمی دچار بی وزنی می شود! خداوند برای او وزنی قائل نیست.
به گمانم مبحث انسا ن شناسی قرآن مجید، دقایق و ظرایفی که در باره انسان و شناخت او در قرآن وجود دارد، هنوز هم چنان که شایسته بوده است، شاهد تدبر لازم در ان مبحث نبوده و نیستیم. در آینه های معمول ما شاهد تصویر جسم خویشیم. قران آینه ای است که ژرفا و لایه های توی در توی یا توی بر توی روح ما را نشان می دهد. قصه ها هم در حقیقت امکانی ست تا ما تصویر روح خویش را در آن قصه ها بیابیم. تا با ناشنودن و پرده بر چشم داشتن و خویش را پسندیدن ناگاه در حال تعلیق قرار نگیریم. انسانی که وزنی ندارد! خداوند به او نظر نمی کند، خداوند با او سخنی نمی گوید.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (3)