سلام! آقای ابطحی عزیز

از وب‌نوشت امروزتان که در آن یادی از مکتوب و نویسندگان آن کرده‌اید بسیار ممنونم، تبریک شما به دستم نرسیده است. همین یادداشت را پاسخ و نیز عذرخواهی از تاخیر تلقی بفرمایید. شما در واقع پیش‌کسوت در این عرصه هستید و به خوبی نشان دادید که گاه مطلبی که در خلوت برای دلتان می‌نویسید چه بازتاب ملی و بلکه جهانی شگفتی پیدا می‌کند؛ مثل کار کارستان بازداشت وبلاگ نویس‌ها، که در حقیقت تمام هزینه روشنگری آن داستان تلخ را - که البته هنوز گزارش آن آماده نشده - به تنهایی بر دوش کشیدید. شادمان و سربلند و سبز باشید. برایتان سالی خوب و پرامید و موفق آرزو دارم. سالی که دارد تمام می شود سال کبیسه بود. " سال روزهای دراز و استقامت‌های کم! "
امیدوارم بتوانم به راهنمایی شما عمل کنم؛ به همه نقد و نظرها تا جایی که می‌توانم پاسخ بگویم؛
تجربه‌ی شما هم پیش روی ماست.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (6)