توضیح لازم

1- برخی سایت‌های خبری گه گاه روزنوشتی از مکتوب را درج می‌کنند. من از همگی آن سایت‌ها مثل : امروز و رویداد و گویا و ... سپاسگزارم، اما دو نکته به نظرم می‌رسد:
الف - سایت‌ها می‌توانند با نقل بخشی از روزنوشت به مکتوب لینک بدهند.
ب - دست کم در پایان یا آغاز مطلب درج کنند که به نقل از مکتوب روزنوشت را منتشر می‌کنند. از روزنامه‌های گرامی هم همین درخواست را دارم. این مطلب از این رو برایم اهمیت دارد که فعلا فقط در مکتوب می‌نویسم.
2- از انتشار برخی نظرها معذورم. طبیعی است کسی که با نام مستعار هرچه دلش می‌خواهد می‌نویسد، نمی‌تواند انتظار داشته باشد مکتوب که شناسنامه‌ی مشخصی دارد، آن مطلب را چاپ کند.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (7)