سفر

قرار است فردا به دعوت موزه‌ی ملی بحرين به بحرين بروم. سفر هميشه پر نکته و سرشار از فرصتی تازه برای يادگرفتن است. البته اين آسيب را هم به همراه دارد که نمی‌توانم روزنوشت را به هنگام بنويسم. به ناگزير تاخيری ممکن است در روند روزنوشت پديد آيد. خوشبختانه چنان که می‌بينيد و می‌خوانيد روزنوشت‌های جميله مرتب و به هنگام است. اين هم از برکت وبلاگ مشترک است. اميدوارم از سفر که برگشتم بتوانم روزنوشت‌های بیشتر و بهتری بنويسم. يک مطلب را هم بايد با شما در ميان بگذارم. قرار شده است از اين پس در روزنامه‌ی شرق‌الاوسط مقاله‌ی هفتگی داشته باشم. می‌توانم ترجمه‌ی فشرده هر مقاله را در مکتوب بياورم. سال‌های سال در روزنامه‌ی گرامی اطلاعات نقد حال و يادداشت می‌نوشتم. فضای تحريريه شرق‌الاوسط را هم بسيار دوستانه و صميمانه يافتم، از سردبير آقای طارق حميد تا معاون سردبير آقای عثمان ميرغنی تا اعضای تحريريه، در هر حال فرصت تازه‌ای است برای گفتگو با جهان عرب در مهمترين روزنامه‌ی عربی که همزمان در 13 جای جهان منتشر می‌شود. البته هنوز هم خودم را عضو خانواده‌ی گرامی روزنامه‌ی اطلاعات می‌دانم.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (13)