مرحوم عالی نسب

زنده یاد مرحوم عالی نسب در دولت مهندس موسوی مشاور اقتصادی بود، در آن وقت مهمترین تصمیم‌های اقتصادی در دولت گرفته می‌شد. و البته تصمیم‌های سیاسی و فرهنگی هم. پس از آن دوره اندک اندک دولت در حاشیه قرار گرفت و نهادهایی مثل شورای عالی امنیت و شورای اقتصاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل به شوراهای اصلی تصمیم گیری شدند ...
ویژگی آقای عالی نسب این بود که گاه با یک جمله یک تاریخ را خلاصه می‌کرد. یک روز در دولت بحث جزیره‌ی کیش مطرح بود و دشواری‌های اداره و توسعه‌ی آن در شرایط جنگی کشور. آقای عالی نسب گفت: کیش مثل یک گیتار شکسته است که بعد از سقوط تزار به یک خانواده مستضعف روسی به ارث رسیده باشد، سرگردان و حیران نمی‌داند با چنین میراثی چه کند. به گمانم می‌توان گفت که در نخستین دهه‌ی هزاره‌ی سوم پس از فروپاشی شوروی، و پس از گذار نزدیک به یک سده از پیروزی انقلاب اکتبر، کمونیسم که قرار بود به ندای عدالتخواهی و آزادی طلبی مردم پاسخ گوید، تصویرش مثل گیتار شکسته‌ای است که هیچ کس حاضر نیست میراث بر آن باشد و دیگر صدایی از آن هم به گوش نمی‌رسد ...

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (7)