خواب شیرها

نمی‌دانم چندمین بار است که دارم رمان "خاورمیانه"، اثرعبدالرحمان منیف را می‌خوانم یا ورق می‌زنم. نخستین رمان اوست. از زمره‌ی ادبیات زندان، ذهنم به سوی اکبر گنجی کشیده شد و نامه‌ی او برای همه مردم و ...
یاد این عبارت غریب همینگوی در پیرمرد و دریا افتادم.
پیرمرد - سانتیگو - به نوجوان می‌گوید: "انسان ویران می‌شود اما شکست نمی‌خورد"
در آخرین تابلو داستان، نوجوان - مانولین - دارد به پیرمرد نگاه می‌کند؛ پیرمرد خوابیده است، خواب شیرها را میبیند.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (8)