عراق

پیش نویس قانون اساسی عراق تقدیم مجلس این کشور شده است. قرار است 15 اکتبر ملت عراق در مورد رفراندوم قانون اساسی نظر خود را اعلام کنند. وقتی رییس مجلس عراق گفت: آقایان و خانم‌های نماینده! متن پیش‌نویس قانون اساسی به دستم رسید و همه‌ی نمایندگان کف زدند و شادی کردند، به یاد آن جمله‌ی معروف پل برمر افتادم که گفت: خانم ها و آقایان! "او را گرفتیم!"
صدام را گرفته بودند. البته ظواهر نشان می‌داد که صدام مدت‌ها پیش ازاعلام دستگیری‌اش توسط برمر دستگیر شده بود. شاید برمر هم بی خبر بود. اما صدام خودش قانون اساسی عراق بود. خودش عراق بود. در سرودها آواز خوانان می‌خواندند که صدام یعنی عراق. صدام رفت و عراق باقی است. اگر نگاه مجلس عراق به ویژه کردها و شیعیان بر نفت متمرکز باشد، واقعیت این است که تاکید بیش از حد بر فدرالیسم نفتی که حتا شامل نیروهای نظامی و روابط خارجی هم کم و بیش شده است، عراق را به عنوان یک کشور و ملت در آستانه‌ی تجزیه قرار می‌دهد. باید به این پرسش اندیشید که بدون مشارکت اهل سنت، رفراندوم با دشواری‌های زیادی رویارو خواهد بود. پیش بینی شده است که در رفراندوم، چنانچه دو سوم آراء حداقل جمعیت سه استان‌، به قانون اساسی رای منفی بدهند، قانون اساسی رد خواهد شد. می‌دانیم اهل سنت که دست کم در چهار استان اکثریت قوی دارند، به آسانی می‌توانند رفراندوم را با مشکل اساسی روبرو کنند. اگر این شرط موجب شود که شیعیان و کردها انعطاف بیشتری نشان دهند، می‌توان انتظار داشت که عراق به عنوان یک کشور باقی بماند.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (12)