رمان تاريخي

در انستيتو مطالعات تمدن اسلامي دکتر توماس فيليب در باره رمان هاي تاريخي جرجي زيدان سخنراني داشت. به چند دليل رفتم. اول اين که دکتر فيلالي انصاري که رييس انستيتو استُُُُُ تماس گرفت و دعوت کرد.دکتر فيلالي را اهل تحقيق خوب مي شناسندُُ. کتاب معروف علي عبدالرازق از ترجمه فرانسه ايشان به فارسي ترجمه شده است. از طرفي علاقه داشتم ببينم در باره رمان تاريخي چه حرف تازه اي زده مي شود.
سخنران جرجي زيدان را اولين نويسنده رمان هاي تاريخي اسلامي معرفي کرد و بخشي از رمان صلاح الدين ايوبي را خواند. گرچه در بخش سئوال و جواب گفتم که سليم بستاني قبل از جرجي زيدان رمان تاريخي نوشته است.از طرفي آن چه زيدان نوشته واقعا رمان نيست بلکه حکايت هاي تاريخي است؛به همين دليل ساده که زيدان غير از آسان نويسي تلاشي در زمينه زبان انجام نداده است.
اما واقعيت اين است که در زمينه رمان تاريخي تلاش شايسته اي صورت نگرفته است. همين هفته قبل بود که کارل وندل سردبير هفته نامه خبر در اتريش وقتي در باره کتاب: مسيح چه کسي بود (نوشته آلفرد وروم)صحبت کرد چنين گفت :کاش کتابي در باره محمد(ص) وجود داشت و من آن کتاب را با دل و جان مي خواندم.
ترديدي نيست که کتاب هاي بسياري در باره رسول گرامي اسلام نوشته شده است. اما حس کردم که مراد وندل چه کتابي است....

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (2)