گفتگو

امروز ناهار در جمع کوچک‌ ما، طیب صالح نویسنده سودانی؛ ریاض الریس مدیر انتشارات‌، دکتر نجم نویسنده و ادیب و روزنامه‌نگار، نعمان سفیر یمن در ژنو و کاندیدای ریاست جمهوری در یمن؛ سخن از مسایل لبنان بود، و البته ادبیات و سیاست و شعر، داوری در میان ابوالعلا و متنبی و ... دکتر نجم از قول وزیر فرهنگ الجزایر نقل کرد که در دو سه هفته‌ی اخیر، بیش از نود درصد پسران الجزایری که متولد شده‌اند، خانواده‌ها نام فرزندشان را نصرالله گذاشته‌اند ... طیب صالح چشمانش برق می‌زد. بیماری او را ناتوان و نالان کرده است، نسبت به دفعه قبل کاملا تراش خورده است. می‌گفت: اگر جوان بودم به حزب‌الله می‌پیوستم. تفنگ دستم می‌گرفتم ... آن نام‌گذاری‌ها و این آرزوی صالح نشانه‌های خاورمیانه جدید است.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (6)