دکتر هنر فر

دکتر لطف الله هنر فر استاد و دوست و عزیز همه ما که دانشجویان و فرزندان او بودیم.دیروز در اصفهان مرحوم شده است. صدای آرام و پر مهر، چشمانی که اصالت و استغنا از آن می تراوید خاموش شده است.دکتر هنر فر اصفهان زنده بود." گنجینه آثار تاریخی اصفهان "او بهترین شناسنامه اصفهان است. و اصفهان برای من یکی از زیبا ترین شهرهای دنیاست.زیبا و عمیق...شهری که یکی از بهترین مقاطع عمرم را در آن جا گذرانده ام. اوقات خوشی بود که با درک محضر اساتیدی مثل دکتر هنر فر سپری شد و یادش برای همیشه به زندگی ام معنی و عمق می دهد.بزرگتر از ساحت درخشان دانش دکتر هنرفر روح بزرگ او بود.شرافت و اصالت مثل چشمه ای از جان او می جوشید...همه ما سوگوار او هستیم. سوگوار استاد و دوست و پدرپر مهر معنوی مان...در گذشت او را به همه مردم اصفهان. به دانشجویان به اهل فرهنگ و هنر تسلیت می گویم.کاش اکنون صدای نی استاد عباس بود و آواز حسین مهیاری تا به همان دور دست های عمر پر می کشیدم "اصفهان" تاج را گوش می کنم تا در پناه صدای روشنش، سیمای دکتر هنر فر را تصور کنم. سیمای اصفهان.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (7)