برای دکتر هنرفر

می دانی چرا من از اداره باستان شناسی اصفهان استعفا دادم؟"
برایم جالب بود که بدانم دکتر هنر فر چرا استعفا داده است.
" قرار بود ملکه انگلیس به اصفهان بیاید. از وزارت دربار به اداره باستان شناسی آمدند که می خواهند مراسم ناهار ملکه را در تالار آینه چهلستون برگزار کنند.گفتند می خواهند یک توالت فرنگی موقت هم در اتاق بزرگ شمالی بگذارند. اگر ملکه نیازی پیدا کرد، مشکلی پیش نیاید!
مخالفت کردم.گفتم این ساختمان چشم هنر و فرهنگ است. در ماده تاریخش(1057) گفته اند؛ مبارک ترین بنای دنیا؛ نمی گذارم. کار بالا گرفت.استعفا دادم.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (8)