اجلاس وزیران خارجه در اسلام آباد

درباره اجلا‌س وزراي خارجه 7 كشور اسلا‌مي در پاكستان فكر مي‌كردم. روز يكشنبه 6 اسفند، اجلا‌سي در اسلا‌م‌آباد برپا شد. اسم اجلا‌س را گذاشته‌اند اجلا‌س مشورتي مسائل خاورميانه. به چهار مساله اصلي پرداخته‌اند؛ فلسطين به عنوان مساله اصلي جهان اسلا‌م، عراق، لبنان و ايران. در كنفرانس مطبوعاتي وزير خارجه پاكستان اشاره‌اي به مسائل افغانستان نشده است و در مورد كشمير هم ايشان اظهار داشته‌اند كه در آن مورد هم بحثي انجام نشده است نخستين پرسشي كه به ذهن مي‌آيد اين است كه چگونه در اين اجلا‌س مي‌توان درباره ايران و عراق و فلسطين و لبنان سخن گفت در حالي كه نماينده هيچيك دعوت نشده‌اند؟


از سويي گفته شده است كه اين اجلا‌س پيرو سفر ژنرال مشرف سازماندهي شده است. ژنرال مشرف كه به ايران و سوريه هم سفر كرد با چه محاسبه‌اي از ايران و سوريه دعوت نشده است؟ اين پرسش براي روزنامه اردوزبان اخبار كه در اسلا‌م‌آباد منتشر مي‌شود، ظاهرا چشمگير بوده است. <اخبار> كه عنوان اين اجلا‌س را يك اجلا‌س مشورتي <ايك مشاورتي اجلا‌س> ناميده، نوشته است: مهم‌ترين كشورهاي خاورميانه يعني ايران و سوريه در اين اجلا‌س حضور ندارند. (اخبار/دوشنبه/26/فوريه)روزنامه جنگ كه به اعتباري مهم‌ترين روزنامه پاكستان است نيز به‌رغم 11 مقاله‌اي كه درباره مسائل مختلف در شماره روز دوشنبه 7 اسفند دارد در هيچ مقاله‌اي به اين كنفرانس نپرداخته است. چنانكه از خبر روزنامه جنگ پيداست قرار بوده است كه با انديشه و تعمق (پرغور و فكر) مسائل منطقه بررسي شود. شوكت عزيز نخست‌وزير پاكستان در افتتاحيه اجلا‌س گفته است: <براي حل مسائل جهان اسلا‌م نياز به حكمت عملي داريم.> درباره رويارويي با تروريسم و افراط‌گرايي (در اردو دو واژه شيك! براي اين دو مورد هست؛ دهشتگردي و انتهاپسندي) نياز به انديشه پخته و پرورده داريم. به همه اين واژه‌ها مي‌انديشيدم؛ فكر، تعمق، حكمت عملي، پخته عزم!چگونه مي‌شود با همه اين اوصاف بدون حضور كشورهايي كه موضوع بحث هستند درباره آنها نظريه مشورتي داد و دستوركار براي اجلا‌س سران تهيه كرد. آيا اجلا‌س سران هم سران همين 7 كشور خواهند بود؟ اين 7 كشور مي‌توانند مسائل جهان اسلا‌م را حل كنند؟ به نظرم داوري شمشاد احمدخان وزير سابق خارجه پاكستان به واقعيت نزديك‌تر است. گفته است: <اين اجلا‌س نمي‌تواند به دستاورد مهمي بينجامد. بدون اقدام از سوي آمريكا و روسيه نمي‌توان كاري صورت داد.> آمريكا اگر مي‌خواست گامي در راه‌حل مسائل منطقه بردارد گزارش بيكر - هميلتون بهترين فرصت بود. درباره نقش ژنرال مشرف در اين مورد بعدا مي‌نويسم، اما دريغم آمد كه درباره كاريكاتور امروز روزنامه جنگ نكته‌اي ننويسم. پاكستان كه قدرت هسته‌اي است و مي‌خواهد مسائل جهان اسلا‌م را حل كند در تامين آب آشاميدن مردم با دشواري روياروست. پاكستاني لخت و نزاري به دنبال ماشين تانكر آب مي‌دود تا جرعه‌اي آب


سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (6)