پیامبر اسلام

تازگی کتابی دیدم در باره ی پیامبر اسلام؛ کتاب در پاسخ به سخنرانی معروف پاپ بندیکت شانزدهم نوشته شده است. نکته قابل تامل شخصیت نویسنده است. نویسنده یک مسیحی ارتدوکس قبطی ست به نام دکتر نبیل لوقا بباوی؛ دکتر بباوی کتاب را عاشقانه نوشته است. عنوان کتاب" عبقریه محمد، بدون تعصب او اغراق" است. انصاف این است که نویسنده اولا به اعتبار مسیحی بودن نمی تواند نسبت به پیامبر اسلام اغراق امیز سخن بگوید. از سوی دگر از اقبال بلندی که دارد اسلام را به خوبی می شناسددکتر بباوی شتابزدگی پاپ را به خوبی نشان داده است. در مورد دیگر کتاب های بباوی جستجو می کردم. دیدم ایشان کتاب های متعددی در باره پیامبر اسلام با رویکرد و انگیزه ی رد شبهات نوشته است. مانند:
تروریسم دستاوردی عیر اسلامی
گسترش اسلام با شمشیر؛ واقعیت یا افترا
زنان پیامبر
محمد و خنجرهای زهر آلوده دشمنان
اسلام و زندگی مسالمت آمیز با پیروان ادیان دیگر
پذیرش دیگری در اسلام
جنگ های پیامبر و شبهه غنیمت طلبی
زندگی پیامبر
بدیهی است که دکتر بباوی از تیر تهمت و طعنه به دور نمانده است.همواره کسانی یافت می شوند که انسان های اهل حکمت و انصاف و شجاع را آزار دهند. جرج مصری که از قبطیان متعصب است مقاله ای در رد و نقد بباوی نوشته است، عنوانی که به بباوی داده است، , شایسته ی تامل است: یهودا بباوی اسخریوطی او در وافع تمام خشم خود را با این نام گذاری نثار بباوی کرده است
سال ها پیش وقتی آیه الله بروجردی رییس حوزه علمیه قم و مرجع شاخص تقلید؛ با خبر شد که جرج جرداق کتاب درخشان" امام علی صدای عدالت انسانی" را توشته است برای جرداق هم نامه فرستاد و هم هدیه..؛ در این باره می اندیشیدم که کدام حادثه روح بباوی را
تکان داده است؟ یافتم سال ها پیش بباوی کتاب " عبقریه مسیح" نوشته عقاد را خوانده است کتاب روح او را تکان می دهد
به گمانم مومنان مسلمان و مسیحی و یهودی و زردشتی و بودایی و.. بیش از هر روزکار دیگری می بایست یکدیگر را به درستی بشناسند و این فضای تعصب و خشونت که ناشی از جهالت است , زدوده
شود تمام تاکید بباوی هم همین است که بایست فرهنگ رواداری و گفتگو را جانشین تعصب وقساوت کرد......!



سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (19)