جنگ داخلی؟

چرا بین فلسطینی ها جنگ داخلی در گرفت؟فلسطین ازلحاظ سرزمینی و حاکمیت دو پاره شد.به تعبیر روزنامه نگاران غربی؛ حماسستان در غزّه و فتحستان در کرانه ی غربی.دولت فیاض در رام الله و دولت هنیه در غزّه

محمد دحلان که روی آنتن تبلیغات غربی هاست،آمریکا و اروپا و اسراییل از او حمایت جدی می کنند.آبی هم زیر پوستش افتاده، به عکس هایش در سایتش نگاه کنید. حالت چهره و دست ها و بغل کردن کودکان و...یعنی رهبر آینده فلسطین دحلان است.در دوهفته گذشته؛ یعنی در ماجرای شورش نظامیان حماس بر دستگاه امنیتی دحلان در غزّه، دحلان به آلمان رفته بود.اتفاقا یک پروفسور هموطن که از جراحان درجه اول دنیاست،پروفسور رحمان زاده، زانوی دحلان را در برلین عمل کرد.تیتر زدند، که پایش از اول هم بهتر شده است.دحلان روز پنج شنبه31 خرداد به رام الله برگشت. روزی که همه ی آرزو ها و آینده او بر باد رفته. ویلایش را در غزّه، مصادره کرده اند و از همه مهمتر اسناد دستگاه امنیتی دحلان؛ یا بهتر است بگویم، مثلث دحلان،رشید ابو شباک و سمیر مشعراوی، به دست حماس افتاده است. این اسناد یک گنج حقیقی ست.البته اسراییلی ها می خواستند هر دو ساختمان اصلی امنیتی را در غزّه بمباران کنند؛ که البته تمامی سی دی ها و اطلاعات موجود در ساختمان ها را حماس به نقطه ی امنی منتقل کرده است.از جمله ی این اطلاعات همکاری نزدیک دستگاه امنیتی دحلان با سیا و موساد و اطلاعات ارتش اسراییل است.

در حقیقت حماس از زمان پیروزی در انتخابات از چهار جبهه مورد تهاجم بود:

یکم: امریکا و اروپا از همان اول پیروزی حماس؛ این پیروزی را به رسمیت نشناختند.

دوم: محاصره اقتصادی حماس و بلوکه شدن دارایی های دولت فلسطینی-دولت حماس- و کمک به محمود عباس

سوم: اختلال در دولت حماس و مجلس قانون گذاری فلسطین که حماس اکثریت دارد. مثل بازداشت نمایندگان و وزرا از سوی اسراییل تا اساسا دولت و مجلس حماس شکل نگیرد.

چهارم: تقویت دستگاه امنیتی دحلان؛ و تبدیل دحلان به مرد نیرومند فلسطین؛ البته به روایت امریکا

گامی که حماس در غزّه برداشت، پیشگیری یک خشونت و کشتار عظیمی بود،که قرار بود به تسویه حماس بینجامد.موضع گیری بسیار تند و شتابزده وزیر خارجه مصر نشانی از بهم خوردن برنامه های امریکا و اسراییل در عرصه فلسطین و منطقه است. دستگاه امنیتی دحلان فقط در باره حماس به سیا و موساد اطلاعات نمی داده است.اخوان المسلمین مصر و اردن هم در همین چارچوب شناسایی می شدند.

انتشار فیلم ترور محمود عباس هم اقدام دیگری بود برای غبار آلود کردن هوا. به گمانم اگر حماس به تدریج و با تدبیر اسناد دستگاه امنیتی دحلان را منتشر کند،فلسطین چهره دیگری پیدا می کند.

اسراییل می کوشد جنگ میان فلسطینی-فلسطینی پر رنگ شود و تداوم یابد. چهره دیگری از آن چه در عراق جاری ست.اگر حماس به این نکته توجه نکند و آنچه در غزه اتفاق افتاد به سرعت کنترل نشود،آینده تاریکی پیش روی نهضت و دولت فلسطین است.


(کارگزاران)


سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (8)