مطبوعات پاکستان

در خبر ها آمده بود که هیات مطبوعاتی ایران برای دیداری یک هفته ای به پاکستان رفته اند .قرار است با مقامات پاکستان هم ملاقات کنند.
به کراچی هم می روند.سال هاست که خواننده ی دو روزنامه مهم "جنگ" به زبان اردو" و" دان" به زبان انگلیسی هستم. به گمانم برای هیات این نکته می تواند ؛ عبرت آموز باشد. چرا ما در ایران روزنامه هایی در حد جنگ و دان نداریم؟
پاسخش در یک کلام داستان پر ماجرای آزادی است.در پاکستان که معمولا هر یکی دو دهه کودتای نظامی اتفاق می افتد.درجه ی آزادی مطبوعات با کشور ما قابل مقایسه نیست.در ماجرای برخورد ژنرال مشرف با عالیترین مقام قضایی پاکستان؛ مطبوعات جانب "محمد چودری" را گرفتند.تند ترین انتقاد ها متوجه مشرف بود.نه روزنامه نگاری بازداشت شد. نه روزنامه ای تعطیل شد.و نه مدیر مسئول یا سردبیری دچار جلسه های بی پایان بازجویی شد.
به عنوان نمونه؛ از دو روزنامه نگار شاخص می توان نام برد.اگر در کشور ما روزنامه نگاری به مراتب از آن دو آرام تر هم بنویسد.به جایی می رود که کسی نی انداخت.
ایاز امیر؛ سال هاست که هر جمعه در روزنامه انگلیسی زبان دان مقاله می نویسد.به خوبی و با اطمینان می توان از نگاه او پاکستان را تحلیل کرد.آرشیو مقالاتش را ببینید.هر کدام از این مقاله ها اگر در فضای کشور ما نوشته شود.تحمل ناپذیر خواهد بود.
ارشاد احمد حقانی هم؛ مقاله نویس اصلی روزنامه جنگ است.خوب است هیات ایرانی در کنار گفتگو با مقامات سیاسی با این دو تن که برجسته ترین و تاثیر گذار ترین روزنامه نگاران پاکستان هستند؛ گفتگو کنند تا آنان راز و رمز موفقیت روزنامه جنگ و دان را بگویند.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (10)