باز هم در باره آزادی مطبوعات

شاهد سخنم در باره ی مطبوعات پاکستان و آزادی مطبوعات در یک حکومت نظامی، از راه رسید. مقاله امروز ایاز امیر را می خواندم. عنوان مقاله" یونیفورم مسخره" است. با تند ترین انتقادات ممکن از مشرف و رییس اطلاعات ارتش که:" به جای این که به مشکلات امنیتی کشور بپردازند؛ دنبال انتخابات ریاست جمهوری هستند. رییس اطلاعات ارتش مسئول مذاکره با بی نظیر بوتو ست.ارتشی ها هم دسته دسته در وزیرستان به گروگان گرفته می شوندو... بهتر است؛ ارتش دیگری داشته باشیم که از ارتش پاکستان حراست کند و..".باور کنید حتی یک سطر چنین مقاله ای در کشور ما مساله آفرین است."
در همین مقاله ایاز امیر به دو نکته مهم اشاره کرده است:ا ول، استقلال و استحکام دستگاه قضایی، که در نقض تصمیم مشرف کارایی خود را نشان داد. ودوم: توانایی مطبوعات.که در قضیه تقابل مشرف با دستگاه قضایی در کنار وکلا، از محمد چودری حمایت کردند.
با امید روزی که مطبوعات ما به اندازه مطبوعات ترکیه و پاکستان بتوانند در فضای آزاد دم بزنند.
مقاله ایاز امیر را در اینجا ببینید:
www.dawn.com/weekly/ayaz/ayaz.htm

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (5)