به هر چه از راه وامانی

برخی از دوستان مکتوب اشاره کرده بودند، که حضرت آیه الله مصباح یزدی سر برون آورده چون طعانه ای، در صحبتی کنایه آمیز از بنده هم نامبرده اند. دیدم مطلب مورد نظر در پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه و هفته نامه افق حوزه به تاریخ 10/8/1386 با کدمطلب:2527 درج شده است.
در مورد داوری اقای مصباح حرفی ندارم.به قول حافظ: " بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم." اما دونکته:
اول: داستایفسکی در جلد نخست " دفتر یادداشت های روزانه یک نویسنده" ضرب المثلی ترکی را نقل کرده است.آن ضرب المثل با اندکی تغییر در واژگان این است:"اگر به عزم رسیدن به مقصدی به راه افتاده ای، اگر درضمن راه بایستی و به هر کسی که طعنه ای می زند، پاسخی بگویی، هر گز به مقصد نمی رسی."
سنایی هم گویی همین مضمون را در ذهن داشته است،که می گوید:" به هر چه از راه وامانی چه کفر آن نام و چه ایمان"

دوم: تازگی کتاب جدید آقای هانس کونگ را از کتابفروشی محبوب واتر استون در پیکادلی خریدم.هفته ای ست که مست این کتابم. هانس کونگ را جند سالی پیش در اجلاس سالزبورگ دیده بودم. شبی هم تا دیر هنگام با ایشان و پل ریکور سخن بر سر رابطه ایمان و امید بود...
عنوان کتاب هانس کونگ:" اسلام، گذشته ، حال و آینده" است.مشخصات دقیق کتاب این است:
Hans Kung
Islam, past, present& future
Oneworld, London, 2007. )767 pages(
اسقف سابق کانتربری، هانس کونگ را بزرگترین متاله زنده جهان و کتاب را شگفت انگیز خوانده است. من هم به دلیل علاقه به مطالعات اسلامی و جستجوگری در این قلمرو، کتابی به این درخشندگی ، با چنین ساختاری غبطه بر انگیز ندیده ام. پرسشی که از آقای مصباح دارم. این است که شما کجا هستید؟ موسسه آموزشی و پزوهشی شما چه می کند؟ صد البته انتظاری نیست که شما در باره مسیحیت چنین کتابی بنویسید. چرا در باره اسلام نمی نویسید. باور کنید حضرت اقای مصباح! تمام کتاب های منتشر شده جناب عالی در قیاس با این کتاب از متوسط هم فروتر است. شما که بحمدالله یکی از بهترین کتاب خانه های کتاب های غیر فارسی را هم در اختیار دارید.مشکل مالی هم که ندارید. پژوهشگران موسسه هم که در خدمت شما هستند.چرا چنین کتابی نمی نویسید تا مسلمانان جهان و مسیحیان و دیگران با اسلام از زبان شما آشنا شوند؟ این کار شماست. طعنه و توهین به دیگران که مشکلی را حل نمی کند.می دانید چرا ملولید؟
نه من ز بی عملی در جهان ملولم وبس
ملالت علما هم ز علم بی عمل است.
یک وقتی گفته شد که شما جای علامه طباطبایی و شهید مطهری را پر می کنید. بسم الله پر کنید. عمر شما آفتاب لب بام است. دست کم یک کتاب ماندگار برای اسلام بنویسید. کتابی که بتوان آن را ترجمه کرد و به مراکز علمی و پژوهشی جهان معرفی نمود.باور کنید از زمره صد جلد کتاب و کتابچه و جزواتی که جناب عالی منتشر فرموده اید؛ حتی یک جلد از آن ها شایسته ترجمه و معرفی به مراکز علمی درجه اول نیست. هست؟
باور کنید که ذره ای تلخی از سخن شما بر دلم ننشست. توفیق شما را آرزو می کنم.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (19)