جشن تولد مکتوب و جمیله

مکتوب سه ساله شد. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین! انگار باورم نمی شود. مکتوب با فکر و تدبیر جمیله شروع شد. من کم و بیش نگران بودم که نرسیم و نتوانیم مکتوب را به هنگام و در خور سر پا نگاه داریم. اکنون که به سه سال پیش نگاه می کنم، از بخت شکر دارم و از روزگار هم. مکتوب برای ما فرصتی شد تا با شما آشنا شویم. از نظر و نقد شما بهره بگیریم. مکتوب هم گوشه ای از زندگی دوباره ماست ؛ من این زندگی دو باره را مدیون جمیله هستم ؛ که تولد مکتوب همزمان با تولد اوست. در مهاجرت ما مکتوب متولد شد، جزو خانواده ما شد.
مکتوب پرنده ای شد که صدای ما را به همه جهان می رساند؛ و نیز صدای شما به ما می رسد. همین گفتگو ها معنای زندگی است.


سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (22)