تصمیم های عجیب و غریب در سال صرفه جویی


یکی از روشنترین و مهمترین مصادیق صرفه جویی در کشور، صرفه جویی در انتشار پول و شبه پول است. مهمترین کار دستگاه های اقتصادی دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد همین کار حساس و تعیین کننده است.
در تیرماه سال گذشته، آقای مظاهری رییس سابق بانک مرکزی که خودش نمادی از صرفه جویی در مدیریت بود. سمیناری در باره حفظ ارزش پول برگزار کرد. در آن سمینار که آیت الله حائری امام جمعه سابق شیراز هم نکات بسیار مهمی را مطرح کرده اند. در باره مبانی نظری حفظ ارزش پول به تفصیل صحبت شده است. یکی از نکته ها این بود.
پول کالا نیست. ارزش اعتباری دارد و کاهش ارزش آن( افزایش حجم نقدینگی) خیانت به مردم است.
فرض کنید شما حقوق ثابتی دارید. معلم و کارگر و کارمند هستید. دولت در همین فصل آخر کاری اش تصمیم می گیرد، نه هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ کند. نمی دانم چنین حجمی از اسکناس چه درصدی از حجم نقدینگی را در بر خواهد گرفت. فقط می دانم همان گونه که دولت فعلی معتقد است از همه دولت های پیشین بیشتر کار کرده است. می توان گفت در انتشار اسکناس این ادعا کاملا درست است. دولت فعلی متکی بر در آمد های کلان نفت، تا توانست اسکناس چاپ کرد. تا دید شورای پول و اعتبار مزاحم است، شورا را حذف کرد. تا می دید رییس بانک مرکزی گوش به فرمان نیست، دوره مدیریت بانک مرکزی شد یک ساله.
از روز روشن تر است که اقتصاد ما دچار رکود تورمی است. در چنین شرایطی انتشار اسکناس بدون پشتوانه تولید، آن هم در شرایط انجام واردات بی مهار، با سال صرفه جویی چه نسبتی دارد؟
کانون صرفه جویی می بایست رفتار دولت باشد. در دولت هم مهمترین صرفه جویی صرفه جویی در انتشار اسکناس است. نمی توان از سویی از اعلام سال جدید به عنوان سال صرفه جویی تجلیل کرد و از سوی دیگر چنین تصمیم های تعیین کننده و ویران کننده ای گرفت. تصمییم به انتشار اسکناس، اگر چنان که گفته می شود، بدون نظر شورای پول و اعتبار و رییس و دبیر کل بانک مرکزی اتخاذ شده باشد. بایست مورد توجه مجلس قرار گیرد. حال که مجلس دارد کم کاری ها یا رکود در دستگاه سیاست خارجی را جبران می کند و سفرا را به مجلس احضار می کند! این داستان انتشار اسکناس، که برغم قوانین پولی و بانکی انجام می شود، حساسیت بیشتری دارد.
تصمیم دیگر یا وعده دیگر دولت، موضوع تعطیلات زمستانی است! اولا معلوم نیست این دولت تا زمستان آینده بر سر کار باشد. ثانیا سال صرفه جویی بود، نه اعلام تعطیلات تازه. یک مقایسه اجمالی با دیگر کشورها، به خوبی نشان می دهد که تعطیلات در کشور ما از هیچ کشوری کمتر نیست.
در هیچ کشوری ، در شرایط عادی ،گمان نمی کنم دولت بین التعطیلات را تعطیل اعلام کند. حالا با این همه تعطیل و بین التعطیلات، قرار است تعطیلات زمستانی هم انجام شود. به گمانم در این مورد هم مجلس باید به داد کشور و دولت برسد. و اجازه ندهد که اداره کشور دچار مدیریت باری به هر جهت شود.
در باره تصمیم به لغو رساله های پژوهشی دانشگاهی، در دوره کارشناسی ارشد، به عنوان صرفه جویی! بعدا برایتان می نویسم. آن هم از زمره صرفه جویی هایی ست که تنها از نگاه وزارت علوم فعلی می توان تفسیر کرد.
*********************
اعتماد ملی

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (32)