اعتراف به حقوق مردم

شهید مطهری در کتاب سیری در نهج البلاغه ، که هم چنان کتابی خواندنی و پر نکته
است، به حقوق مردم از دیگاه امام علی علیه السلام اشاره کرده است. امروز میلاد آن امام بزرگوار است. بیش از همیشه به نگاه او و تفسیر او از قدرت و حکومت و حقوق ملت نیازمندیم.
********************


احتياجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمی‏شود ، يك اسب و يا
يك كبوتر را می‏توان با سير نگهداشتن و فراهم كردن وسيله آسايش تن ،
راضی نگهداشت . ولی برای جلب رضايت انسان ، عوامل روانی به همان‏
اندازه می‏تواند موثر باشد كه عوامل جسمانی .
حكومت‏ها ممكن است از نظر تامين حوائج مادی مردم ، يكسان عمل كنند ،
در عين حال از نظر جلب و تحصيل رضايت عمومی يكسان نتيجه نگيرند ، بدان‏
جهت كه يكی حوائج روانی اجتماع را برمی‏آورد و ديگری برنمی‏آورد .
يكی از چيزهائی كه رضايت عموم بدان بستگی دارد اينست كه حكومت با چه‏
ديده‏ای به توده مردم و به خودش نگاه می‏كند ؟ با اين چشم كه آنها برده و
مملوك و خود ، مالك و صاحب اختيار است ؟ و يا با اين چشم كه آنها
صاحب حقند و او خود تنها وكيل و امين و
نماينده است ؟ در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تيماری است كه‏
مالك يك حيوان برای حيوان خويش ، انجام می‏دهد ، و در صورت دوم از نوع‏
خدمتی است كه يك امين صالح انجام می‏دهد ، اعتراف حكومت به حقوق واقعی‏
مردم و احتراز از هر نوع عملی كه مشعر بر نفی حق حاكميت آنها باشد ، از
شرايط اوليه جلب رضا و اطمينان آنان است
*********************
شهید مطهری؛ سیری در نهج البلاغه
صفحه 117 و 118

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (2)