طیب صالح و جعفر نمیری


شورای سودانی های مقیم انگلستان مجلس بزرگداشتی برای طیب صالح برگزار کردند. چهره های نامدار ادبیات و هنر در سالن" کانوی" میدان سرخ جمع شده بودند.
مجلس در روز تولد طیب صالح برگزار شده بود. او پیش از این که هشتاد سالش تمام شود در گذشت. حضورش پر رنگ و سنگین و مثل همیشه جذاب و مهربان بود. همان لبخند و همان آوای پرطنینی که واژه ها را با مکث بر زبان می آورد.
کنار دستم فاتح حمدتو دبیر کل اتحادیه نویسندگان سودان نشسته بود.
به او گفتم: ببین همه ماجمع شده ایم تا روزتولد طیب صالح را پس از مرگش گرامی بداریم. همین چند ماه پیش جعفرنمیری هم مرد. هیچ کس نه در مرگش اندوه خورد و نه در خیال برگزاری مجلسی برایش بر امد. اگر هم مجلسی بوده است، در محدوده خانواده او انجام شده است.
حمدتو گفت: نمیری دستش به خون و دروغ و فریب آلوده بود. در آخرین نطقش که در مجلس ملی سودان ایراد کرد. از بالا رفتن نرخ مواد غذایی و گران شدن بنزین حرف زد. گفت:" یک ماه و نیم است که به اندازه کافی پول ندارد تا یک گالن بنزین برای اتومبیلش بخرد!" روز بعد با هواپیمای اختصاصی اش برای بررسی پزشکی به آمریکا رفت. همان سفری که دیگر باز نگشت.
همه مردم منتظر بودند که کی می رود. در باره طیب صالح همه چشم به انتظار بودند که کی می آید.
نمیری در همان سال اخر حکومتش محمود محمد طه متفکر سودانی را اعدام کرد. جرم طه این بود که با اسلامی که نمیری تبلیغ می کرد موافق نبود. می گفت اسلام نمیری در واقع مخدوش کردن چهره اسلام است. چگونه می شود اسلام را به عنوان ابزار و ردایی برای پوشاندن قساوت و استبداد به کار گرفت. قاضی جوانی که تازه از مدرسه قضایی آمده بود؛ حکم به ارتداد محمود طه داد. محمود طه در دادگاه گفت: قاضی نه صلاحیت علمی و تجربی دارد و نه صلاحیت اخلاقی.
در حیاط زندان مرکزی سودان طه را اعدام کردند. وقتی کیسه سیاه را از سرش بالا کشیدند. چشمش که به جمعیت افتاد لبخند زد.
نمیری در شانزده سال حکومتش نام سودان را آلوده کرد. طیب صالح نام سودان را بلند کرد. سودان و ملت سودان با طیب صالح شناخته می شود نه با نام نمیری.
پیرمردی سودانی با لباس یک دست سپید و دستاری بزرگ و سپید رنگ دارد سخن می گوید:
" ما سخن فصیح داشتیم و سخن بلیغ و سخن مبین؛ طیب صالح بعد تازه ای بر سخن افزود، سخن وسیم. او زیبایی را بر فصاحت و بلاغت و بیان اضافه کرد."
در تمام دوران حکومت نمیری کتاب های طیب صالح توقیف بود...
اکنون نمیری مثل خاکستری بر باد رفته است. نامش جنایت و فریب و دروغ را تداعی می کند. و طیب صالح بر بام بلندی ایستاده است. اعلام شد که میدان بزرگی در خرطوم به نام طیب صالح نامگذاری می شود. مشاور رییس جمهور فعلی سودان مصطفی عثمان که به همین منظور به لندن آمده بود؛ اعلام کرد. نشانه ای دیگر که چه کسانی می روند و چه کسانی می مانند...
*****************
اعتماد ملی

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (22)