تلاوت آیات...

شما هم لابد مثل من هر دوستی یا آشنایی را با تصویری به یاد می آورید...من همیشه محمدرضا جلایی پور را با آوای سبز پرلطف ابریشمین تلاوت قرآنش به یاد می آورم...می دانم که او می تواند تا دمیدن سپیده هر شب سنگینی را تاب بیاورد...در آستانه ماه رمضان به یاد او بودم. تصویری در برابرم جان گرفت، تلخ و هراس آور و نوای تلاوت او در ذهنم درخشید

*************

بر نطع خون نشستند
گزمه و داروغه ودروج
لعابی از قی بر چشم
و زردابی چسبنده بر لب
تیغی کند و کج در دست...
*
با طراوت آوای سبز
تو چه می کنند؟

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (36)