دروغ...

آیه الله سید علی محمد دستغیب به حق اشاره کرده است که برخی بر مرکب دروغ سوارند. یکی از این دروغ ها که کاملا تازه است. ابتدا در سایت خبر انلاین درج شد و بعد در رسالت و رجا نیوز و...که:
« وزیر ارشاد دولت اصلاحات با کشتن سلمان رشدی مرتد مخالفت کرد. مهاجرانی که در لندن زندگی می‌کند در مصاحبه‌ای که شبکه خبری العربیه چهارشنبه گذشته با وی داشت در پاسخ به سئوال خبرنگار در خصوص فتوای امام خمینی و همه علمای بزرگ در خصوص مهدور الدم بودن سلمان رشدی به خاطر اهانت گستاخانه به پیامبر اکرم(ص) گفت: من مخالف کشتن سلمان رشدی هستم و معتقدم که باید هر فرد و ملتی به عقاید نویسندگان احترام بگذارد«
در پاسخ به العربیه به چند نکته اشاره کردم:
یکم: در مورد کتابم در نقد آیات شیطانی سئوال کرد، گفتم در آن کتاب فتوای امام خمینی را از دید مکاتب مختلف فقهی بررسی کردم و آن فتوا از موضع یک فقیه اعلام شده است.
دوم: گفتم که من به عنوان یک نظر با کشتن نویسنده به خاطر نوشته اش مخالف هستم
سوم: گفتم که نویسندگان اعم از مسلمان و مسیحی بایست به باور های دینی ملت ها احترام بگذارند
این سخن در روایت رسانه های ایرانی کاملا معکوس شده است که البته تازه نیست و هر روز و ساعت در بر همین پاشنه می چرخد.
تردیدی نیست که هیچگونه احترامی برای سلمان رشدی و نوشته او-ایات شیطانی- قایل نیستم. در کتابم به روشنی به مبانی نظر و اندیشه او توجه کزده ام. اما قتل نویسنده را هم موجه نمی دانم. همین موضع را آیه الله خامنه ای هم در نماز جمعه تهران اعلام کردند. رییس جمهور وقت ایران نیز اعلام کرد که دولت ایران برای قتل سلمان رشدی کماندو اعزام نمی کند و قتوای آیه الله خمینی یک نظریه فقهی است.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (2)