ناکارآمدی...دیگر به روشنی روزست که نا کارآمدی سکه رایج دولتی است که ریشه در تقلب و تزویر و سرکوب دارد.


وزیر راه دولت که سمت استادی و راهنمای رساله احمدی نژاد را هم بر عهده داشته است، پس از سقوط هواپیما در ارومیه گفته است: هنوز هم آمار و ارقام تلفات سوانح هوایی در ایران از معدل جهانی پایین تر است.

در باره این اظهار نظر از دو زاویه می توان نگاه کرد:

اول: پیداست وزیر راه نمی داند که در این شرایط و وضعیت ، چگونه بایست سخن گفت. به جای این که تسلیت بگوید، اظهار تاسف کند، عذر خواهی کند، به مرگ گروه پرواز اشاره کند که آنان نیز جان خود را در راه خدمت به مردم فدا کرده اند، به حصر افتصادی و محدودیت ها بپردازد، صاف و پوست کنده دروغ می گوید.


در سی و دوسال گذشته بیش از پنج هزار نفر در حوادث سقوط هواپیما کشته شده اند. بیش از هزار و ششصد نفر از آنان مردم ایران بوده اند. از مجموعه کشته شدگان در سقوط هواپیماها، ایران با جمعیتی حدود یک در صد دنیا، سهمی نزدیک به سی در صد دارد!


دوم: در آمار کشته شدگان جاده های شهری و بین شهری هم ایران مقام اول را در جهان داراست.


این ها نشانه های دولت مهرورزی ست. دولتی که می خواهد جهان را اداره کند.


البته مسئولیت مستقیم تمامی رفتار این دولت بر عهده مقام محترم رهبری و نیز نمایندگان مجلس است.

******************
جرس


سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (7)