چون که بد کردی بترس ایمن مباش...

خودکشی- خودکشی؟- علیرضا پهلوی همچنان موضوعی زنده و مطرح است. برغم توضیح و یا توجیه بیانیه خانواده محمدرضا شاه، که خودکشی امری خصوصی بوده است. پیداست پرسش های بسیاری وجود دارد. .هنوز پلیس و دادستانی بوستون رسما خودکشی را تایید نکرده اند. وصیت نامه علیرضا پهلوی منتشر نشده است. بر خلاف آنچه گفته شد. علیرضا پهلوی نه با تفنگ شکاری بلکه با گلوله کلت کشته شده است. با شگفتی بسیار وقتی پلیس با جسد او رویارو می شوند می بینند که کلت در دست اوست و انگشتش هم بر روی ماشه. اتفاقی که بسیار نادر است و معمولا پس از خودکشی عضلات دست رها و سست می شوند و کلت بر زمین می افتد و...ابهام ها یا تردیدهایی که ممکن است پاسخ داده شود و یا برای همیشه باقی بماند. مثل ابهام شرایط سخت اقتصادی و مالی لیلا پهلوی در سال های پایان عمرش...او ناگزیر شده بود از یک ایرانی پر آوازه میلیاردر خوشنام، لرد آلیانس کمک بگیرد. بگذریم.
می خواهم از یک خودکشی برایتان بنویسم که داغش بر دل هاو بر زبان ها مانده است. خود کشی صدرالمحدثین اصفهانی در شیراز.
تاریخ مجلس و محفل و منبر در ایران سخنور و منبری مثل صدر المحدثین به خود ندیده است. او همان کسی است که در جوانی هم نشین ملک الشعرا بهار و ابوالحسن صبا و حسین مسرور بود. همان است که صبا گوشه « صدری» را به نام او در تاریخ موسیقی ما ثبت کرده است و بهار در وصفش سرود:

گر که صدر اندر اصفهان نبدی
اصفهان نیمه جهان نبدی
گر نبودی بلند منبر او
زی سماوات نردبان نبدی
ای عزیزی که گر نبودی تو
پیکر فضل را روان نبدی

رضا شاه دستور داد صدر ممنوع المنبر شود. به دریا فرمان داد تا از تلاطم بنشیند و امواجش خاموش شود. صدر را ابتدا به بوشهر و بعد به شیراز تبعید کردند . صدر ساکت و خاموش شده بود. مثل مرغ پر کنده ای با خود زمزمه می کرد. دوستش مرحوم عفیفی در شیراز او را به صحرا می برد و صدر در صحرا می خواند. مردم که داستان به صحرا رفتن صدر را شنیده بودند به صحرا می رفتند در مسیر او هر جور که میسر بود خود را پنهان می کردند تا زمزمه صدر را بشنوند... صدر دست به خودکشی زد. مقدار زیادی تریاک خورد. او را به بیمارستان رساندند و نجاتش دادند. بار دیگر سپیده دمی در چاه منزل خودش را حلق آویز کرد و جان سپرد. سال ۱۳۱۵ در شیراز...
قاتل او رضاشاه پهلوی بود. ستاره دانش و هنر و ذوق توسط رضا خان در آوار اندوه و حسرت خود را کشت... صدر ۴۱ ساله بود...
چون که بد کردی بترس ایمن مباش
زانک تخمست و برویاند خداش

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (6)