شورای هماهنگی راه سبز امید


این روزها دوستان مختلفی می پرسند: شورای هماهنگی راه سبز امید چه کسانی هستند؟ در داخل ایرانند یا در خارج؟ جند نفرند؟ چگونه و با چه منطق و رویکردی انتخاب شده اند؟ اهنگ را از کجا می گیرند که قرار است هماهنگ شوند یا هماهنگ کنند؟ آیا دعوت به حضور در روز یکم اسفندماه دقیق و محاسبه شده بود؟ همه جوانب را سنجیده بودند؟
با توجه به حصر آقایان موسوی و کروبی این شورا چگونه تصمیمیات خود را با آنان هماهنگ می کند و پرسش های دیگری که مطرح می شود. وقتی پاسخ می دادم، یا پاسخ می دهم که مطلقا از این شورا و اعضای آن اطلاعی ندارم. دوستان سری به تعجب تکان می دهند و نیم نگاه معنی داری که بله البته به مصلحت نیست اعلام کنید!
آن وقت از برخی افراد نام می بردند که خودشان با ایما و اشاره وانمود کرده اند که عضو شورا هستند.
می گویم واقعا خبر ندارم. از سویی من خودم را یک نویسنده و ناظر می دانم و نه کسی که می خواهد فعال سیاسی باشد. دیدم در سایت بالاترین در گمانه زدن در باره اعضای شورای هماهنگی از من هم نام برده اند. کیهان امروز- سه شنبه- هم بدان استناد کرده است. به نظرم رسید که با صراحت این نسبت را تکذیب کنم. اینجانب نه عضو شورا ی هماهنگی هستم و نه از چگونگی سامان دهی ان با خبرم و لزوما نه هیچگونه مسئولیتی در باره تصمیمیات ان شورا دارم.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (7)