مسجد امام صادق علیه السلام

نزدیک به سی سال است که اقای منتجب نیا امام جماعت مسجد امام صادق در تهران است. البته امام جماعت موقت هم مسجد دارد. در حال و هوای این روزها، لباس شخصی ها و یا بسیجی ها دست یکی کرده اند. اول ایشان را آزار دادند و بعد فرزند ایشان را مضروب کردند و نهایتا ایشان و امام جماعت موقت را به مسجد راه ندادند...یادم آمد حدود سی سال پیش، یکی از دوستان نماینده مجلس گفت: امشب بیا برویم مسجد امام صادق، قرار است آقای منتجب نیا به عنوان امام جماعت معرفی شود، رفتیم. مرحوم فخرالدین حجازی هم سخنرانی کرد. سخنرانی بسیار غریبی بود. جمعیت را گریاند. اشک از چشم ها سرازیر بود. ناگاه نکته خنده داری گفت، چهره های خیس اشک غرق خنده شد! چنین هنرنمایی را ندیده بودم. خودم هم همان احوال را داشتم و میان گریه می خندیدم که چون شمع اندرین مجلس...
اما معرفی آقای منتجب نیا رویه ی پنهانی هم داشت. مسجد امام صادق هیات امنا و امام جماعت داشت. گفته می شد. امام جماعت نسبت به انقلاب نظر موافق ندارد. انقلابی نیست. آن شب شب تصرف مسجد بود. حزب اللهی ها و انقلابی های آن زمان زمینه چینی کردند تا امام جماعت مسجد از مسجد رانده شود.
دنیا همین است. هر دست که دادند همان دست گرفتند. آن وقت آن امام جماعت مظلوم صدایش به جایی نرسید و خاموشانه رفت. این بار پس از سی سال به برکت رسانه ها این بی رسمی دوم خاموشانه نماند. شاید درسی است که بپذیریم لمسجد اسس علی التقوی احق ان تقوم فیه...
وقتی مسجدی بی اجازه هیات امنایش مصادره می شود. این خلیفه کشی وقتی باب شد، شامل دیگران هم می شود. تا روزگاری دیگر... تا امام جماعت گمنام فعلی هم دوره اش به سر رسد و از امامت جماعت دستوری برکنار شود...

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (13)