سخنرانی در کتابخانه کنزیگتون

جمعه شب به اتفاق آقای فرخ نگهدار برنامه صحبت و پرسش و پاسخ در کتابخانه کنزیگتون داشتیم. صحبت من در دو بخش در سایت یو تیوب در دسترس است:
http://www.youtube.com/watch?v=lkRyZbOOhgs
http://www.youtube.com/watch?v=srYSTNhZWk4

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (16)