مکتوب

.
می دانستم که آغاز مکتوب همزمان بود با مرحله تازه زندگی ما و یا زندگی دوم ما در لندن... از واژه زندگی استفاده کردم تا تفاوت آن را با سفر و سیاحت نشان دهم... سالهایی که بر ماگذشت به تمام معنا تجربه تازه ای بود. مکتوب هم فرصتی بود تا اندیشه و نظر خود را با شما در میان بگذاریم. از لطف دوستانی که سالگرد مکتوب را یادآوری کرده اند، بسیار ممنونم...
این روزها دارم خاطرات خانم رایس را می خوانم.
ناگفته های بسیاری را می توان در این کتاب یافت. البته انچه در بین سطور هم خواندنی است، داستان دیگری است.
این روزها جمهوری خواهان در آمریکا کاندیدای قابل تاملی را به صحنه آورده اند. ظاهرا اقبال او برای این که کاندیدای نهایی حزب جمهوری خواه شود بیش از دیگران است. نامش نیوت گینگریچ است. البته نامش به معنای نوعی جانور است. وقتی مصاحبه اش را دیدم که اساسا هویت فلسطینی ها را به عنوان یک ملت انکار کرده است. با خود گفتم : او هم مثل بسیاری از روسای جمهور امریکا تاریخ نمی داند، گرچه دکترای تاریخ هم دارد.
گینگریچ می خواهد توجه نهاد ها و اتاق های فکر طرفدار اسراییل را جلب کند. گفته است: همان روز اولی که به کاخ سفید برود دستور می دهد سفارت آمریکا به بیت المقدس انتقال یابد.
رایس به نکته عجیبی در خاطراتش اشاره می کند. نوشته است: مادر جرج بوش دوم به او گفته بود، تو اولین رییس جمهور یهودی آمریکا هستی.) رایس ، ص: ۱۴۶)
گویی گینگریچ قرار است نخستین رییس جمهور صهیونیست امریکا باشد. پیداست این همه افراط و تند روی گینگریج از زمره خوش شانسی های اوباماست. گرچه مردم امریکا قابل پیش بینی نیستند. شاید هم گینگریچ رییس جمهور شد و جهان با مصیبتی تازه رویارو.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (6)