واتسلاو هاول

واتسلاو هاول در گذشت. در روزگاری که سیاستمداران از قماش بوش و برلسکونی و قذافی و صدام و بن علی و مبارک و عبدالله صالح هستند.واتسلاو هاول از جنس دیگری بود.شخصیتی عزیز ، متفکر، هنرمند و حکیم
از ایشان کتابی با عنوان اخلاق و سیاست به فارسی ترجمه شده است. نکات درجه اولی را می توان در آن کتاب دید. جان کین فیلسوف سیاسی معروف، مدتی با هاول زندگی کرد و زندگینامه هاول را نوشت.
وقتی هاول رییس جمهور شد، گفت: من می خواهم کشورم را از تیتر اول رسانه های دنیا به تیتر دوم تبدیل کنم. ما برای پیشرفت کشور به آرامش و کار نیازمندیم. این تیتر دوم همانی است که امروزه، بلکه سال هاست در سویس جریان داردو هیچکس نمی داند رییس جمهور سویس چه کسی است. به تعبیر آقای لواسانی یک تمدن خاموش... سوی دیگرش را هم دیدیم، اوجش جرج بوش دوم بود. کارنامه اش هم در برابر چشم دنیاست. نزدیک به پنج هزار جوان آمریکایی در عراق کشته شدند. بیش از صد هزار نفر مجروح شدند. ده ها هزار نفر معلول شدند. نزدیک به سه هزار میلیارد دلار امریکا هزینه کرد و با بدرقه ای بی شکوه پس از ۹ سال عراق را ترک کرد...
عنصر اصلی شخصیت و هویت هاول راستی و خردمندی بود. در جهانی که سیاستمداران دروغ پیشه و کم خردند، او یک معیار بود.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (11)