یادایام...

مدتها بود مترصد بودم دائره المعارف قرآن چاپ انتشارات بریل را تهیه کنم. هر وقت قیمت بسیار گران کتاب را می دیدم با خود می گفتم: بگذار تا فرصتی دیگر، حتما ارزان می شود. این هفته دو جلدش را از طریق آمازون خریدم. نصف قیمت بریل…در ذهنم خاطره ای زنده شده بود. همانطور که کتاب را ورق می زدم و عنوانها را می دیدم، به یاد ایامی که گذشته است افتاده بودم. ۲۷ سال پیش، با خبر شدم که دوره دائره المعارف ادیان به سرپرستی میرچا الیاده توسط انتشارات مک میلان منتشر شده است. آن وقتا دلار آزاد قیمتش کمتر از صد تومان بود. و با حقوق من هم به عنوان معاون نخست وزیر همخوان نبود تا برای خرید دلار ازاد اقدام کنم. برای مهندس موسوی یادداشت کوتاهی نوشتم، به این کتاب نیاز دارم، دوست دارم این کتاب را تهیه کنم…می شود دو هزار دلار و من با حقوق ۱۱ هزار تومان معاون نخست وزیر نمی توانم، کتاب را بخرم….به دستور مهندس موسوی کتاب با قیمت ارز دولتی تهیه شد. کتاب ها را همراه دارم…هم کتاب است و هم خاطره….یادم هست سعید حجاریان هم می خواست رساله دکترایش را بنویسد همان جلد حرف ام را به ایشان به امانت دادم. تا عنوان مسیانیزم را بخواند… هر وقت به هر جلدی از دائره المعارف ادیان مراجعه می کنم، انگار تصویر متبسم مهندس موسوی روی جلد کتاب است...

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (13)