نتانیاهو و اوباما و ایران

توماس فریدمن، نویسنده سرشناس نیویورک تایمز مقاله قابل تاملی نوشته است. مقاله را در نسخه امروز نیویورک تایمز خواندم. عنوان مقاله این است: اوباما، نتانیاهو مکمل یکدیگر
نوشته است برای مذاکره با ایران نتانیاهو بایست با همین دیوانگی ادامه بدهد و از شدت خود نکاهد! او باید همان بی بی باشد و اوباما هم اوباما. ایران بایست بداند که بی بی تفنگ پر امریکا بر روی میز مذاکره است! ایران بایست بداند تمام انتخاب ها همچنان بر روی میز است. البته توماس فریدمن یهودی طرفدار اسراییل است. نیویرک تایمز هم شناخته شده است.
می خواهم بگویم ایران هم به ظریف نیاز دارد و هم به روزنامه کیهان…ظریف و اوباما حرف همدیگر را می فهمند و شریعتمداری و نتانیاهو هم هم! برای پیشبرد مذاکرات ایران هم به هر دو سوی ماجرا نیاز دارد.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (6)