جهان کوچکتر شد...

با مرگ نلسون ماندلا، جهان کوچکتر شد. وقتی ماندلا بر همین زمین و زیر همین آسمان زندگی می کرد. دم می زد و گاه سخنی می گفت؛ دنیا زیبا تر و خواستنی تر بود. با فقدان او، جهان کوچک شد. کسانی هستند که وقتی می میرند. جهان بزرگ تر می شود. ملتی نفس تازه می کند. لبخند بر لب ها می نشیند. و کسانی هم وقتی می میرند نه یک کشور و ملت و نه حتا یک قاره مثل افریقا، بلکه همه جهان حسرت می خورد... ماندلا و گاندی از همین زمره بودند. آن ها جهان را بزرگتر کردند. این تفاوت اصلی و اساسی رهبران مصلح و اخلاقی با رهبران انقلابی و سیاسی ست.
درود بر نلسون ماندلا...انسان آزاده ای با قلبی بزرگ و دریایی بی پایان از مهر و مدارا

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (9)