بودجه ۹۳


توصیه به انتظام و سامان و تدبیر امور از جمله مهمترین وظایف و بلکه مسوولیت های یک حکومت است. همان که امیرمومنان در توصیه معروف خویش فرمود: و نظم امرکم؛ حکومت و دولت احمدی نژاد، بی تردید شلخته ترین دولت در تاریخ ایران است. به قول خودش از دوران مادها تا به امروز! نمونه فرد اعلایش تقدیم بودجه به مجلس بود. حال که دولت جدید بودجه را در وقت قانونی به مجلس تقدیم کرده است. علاوه بر آن، نطق بودجه رییس جمهور هم یک نطق بسیار دقیق و فنی بود. همه با حسرت و دریغ از ۸ سال گذشته یاد می کنند که چه هزینه هایی بر ملت و کشور تحمیل شد تا فردی از جنس رییس جمهور سابق ، رییس جمهور شود.

او هیچگاه در طول ۸ سال دولتش بودجه را به هنگام تقدیم نکرد. البته مجلس هم از او سوال نکرد!
بودجه ۸۴ با ۴۰ روز تاخیر
بودجه ۸۵ با ۴۶ روز تاخیر
بودجه ۸۶ با ۳۲ روز تاخیر
بودجه ۸۷ با ۵۳ روز تاخیر
بودجه ۸۸ با ۵۰ روز تاخیر
بودجه ۸۹ با ۷۵ روز تاخیر
بودجه ۹۰ با ۵۷ روز تاخیر
بودجه ۹۱ با ۸۴ روز تاخیر

نکته قابل توجه این است، مجلسی که در تمام خسارت های دولت احمدی نژاد شریک است. اکنون به جان دولت جدید افتاده است و می خواهد به اصطلاح موی را از ماست بکشد.
اگر مجلس مجلس منظم و دقیقی بود، و نهاد های نظامی و امنیتی در انتخابات دخالت نمی کردند، سرنوشت دولت و اقتصاد و صنعت و بدهکاری ها این نمی شد که شد.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (5)