خودسوزی...


هم وطنی در یونان خودش را آتش زده است. به گفته یکی از شاهدان عینی، این مرد احتمالا یک مهاجر غیر قانونی بوده است.
این شاهد عینی افزود: او بنزین را بر روی خود ریخت و خودسوزی کرد.
براساس این گزارش،‌این مرد ایرانی به سرعت به بیمارستان منتقل شد اما به دلیل سوختگی های شدید فوت کرد .
کیف پولی با شناسنامه یک شهروند ایرانی در محل حادثه پیدا شد.
پلیس در حال بررسی این شناسنامه و علل این حادثه است.
مطلبی را که خواندید، در سایت های خبری دیدم…هنوز هم گرفتار خبر هستم. چه اتفاقی می افتد که انسانی بر سر و تن خود بنزین می ریزد و کبریت می کشد و می سوزد و می میرد. مرگی سخت ، دردناک…در خود سوزی تا هنگام بیهوش شدن، خودسوز ذره ذره مزه مرگ را چشیده است.
در پس این مرگ چه اتفاقی می افتد؟ خبر های دیگری هم گهگاه می خوانیم. در تارکی های شب قایقی غرق می شود و مهاجران غیر قانونی، حتا کودکان غرق می شوند و تقلای دست در گریبان مرگ بودن در دل دریا و شب تاریک و بیم موج…
چرا این هموطنان ما دل از خانه و زندگی خویش بر می کنند و می گریزند…آیا در دولت تدبیر و امید کسانی به این موضوع می اندیشند؟ آیا کسی سراغی از آن هموطنی که در میانه میدانی در یونان خودش را آتش زد، خواهد گرفت…کسی می اندیشد که بر سر خانواده او پدر و مادرش، فرزندانش…بستکانش جه خواهد آمد؟ آن ها در برابر این خبر ویران کننده چه خواهند کرد؟
مرگ حق است اما اینگونه مرگ های فاجعه بار حتما ناحق است…نمی بایست انسانی به نقطه ای برسد که ظرف بنزین را بر سر خود بریزد و در میان شعله ها بمیرد…

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (10)