صفحه فیس بوک ندارم

مدتی است برخی خوانندگان ارجمند مکتوب توصیه می کنند که صفحه ای در فیس بوک داشته باشم. اخیرا هم دیدم که صفحه ای با عنوان وزیر سابق ارشاد در فیس بوک باز شده است. چند نکته قابل تامل:
یکم: صفحه فیس بوک نیازمند رسیدگی و به هنگام کردن و پاسخ به خوانندگان است. من چنین فرصتی را ندارم. از سویی مکتوب را برای بیان نظر و نقدم کافی می دانم. سخن اگر وزن و اعتباری داشته باشد، جای خود را در فضای مجازی باز می کند.
دوم: هر گاه ضرورت ایجاب کرد صفحه فیس بوک باز خواهم کرد. فعلا صفحه ای در فیس بوک ندارم
سوم: بدیهی است که اینجانب در باره صفحه یا صفحه های که به نام بنده در فیس بوک باز شده یا می شود، مسوولیتی نداشته ونخواهم داشت.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (4)