چکاد کلام الله مجید

هر امری مادی یا معنوی اوجی و چکادی دارد. مثل کوه، که قله اش مقصد و مقصود کوه پیمایان است. حتا اگر قله همانند اورست در میان یخ و برف و سرمای تابسوز در هاله ای از مه غلیظ گم شده باشد، قله را می یایند و از آن نقطه که بام بلند جهان است به هر سو و یا چار سو نظر می کنند. تماشا می کنند!
این واژه تماشا که ساختار عربی دارد، در زبان ما آن چنان خوش نشسته و زندگی تازه ای یافته، که مطلقا در زبان عربی این حال و هوا را ندارد. ریشه واژه از مشی به معنای راه سپردن است. منتها تماشی، یعنی همراهی با یکدیگر…مثل همراهی کودکان توامان! به مفهوم هماهنگی و یا هارمونی هم هست. مثل هماهنگی رنگ ها در جهان صورت گری…نقاش ها رنگ می سازند. و این رنگ ها در تابلو ها با هم نسبتی دارند. در ساخت رنگ هم انگار راز ناگفته نقاشان همان نحوه ترکیب رنگ هاست…در خانه حاج یدالله صفدرزاده در اصفهان فرش دنیای ماهی ها را می دیدم…بیش از نقش خیال
انگیز ماهی ها، حیران رنگ اب دریا بودیم. این رنگ را چکونه ساخته بودند، از دریا هم زنده تر، هم هنرمند بزرگ و شیدای اهل بیت حاج یدالله صفدرزاده به سلامت باشند و همان فرش دنیای ماهی ها…هر جا که هست!
قرآن هم چکادی و یا قله ای دارد. از فراز آن قله می توان به تمام دامنه ها و دشت های گسترده زمردین چشم دوخت. چکاد قرآن آیه الکرسی ست!
از فراز آیه الکرسی هم می توان قران را مشاهده کرد و هم تمام هستی را، دور دست های افق جان را.
امام صادق علیه السلام در روایتی تعبير ذروة را برای وصف و مدح آیت الکرسی به کار برده اند:
ان لکل شیئ ذروة و ذروة القرآن ایة الكرسي
ذروة حد عالي و اعلاست، مثلا به نوک نیزه گفته می شود: ذروه
نقطه اوج قرآن مجید هم همین آیت الکرسی ست. تعبیر دیگری از پیامبر اسلام نقل شده است. سرور سوره های قرآن، سوره بقره و سرور بقره هم آیه الکرسی ست!
چرا آیه الکرسی چنین جایگاه و رفعتی داراست؟
به نظرم می توان گفت: ما از آیه الکرسی بهتر و دقیقتر می توانیم تماشا کنیم. اگر بر سر ان باشیم که زندگی ما یک فرصت تماشاست و نه مجالی برای انباشت آن چه بیرونی است…در نهایت هم وقت کوچ ازین جهان دستمان خالی و کفن هایمان بی جیب می ماند!
مولوی تمام عمرش فرصتی برای تماشا بود:
تا نقش خیال دوست با ماست
ما را همه عمر خود تماشاست
قصه چه کنم که بر عدم نیز
نامش چو بریم مستی افزاست
این شعر وصیت مرحوم حاج آخوند روحانی روستای مهاجران بود تا بر سنگ قبرش نوشته شود…قبرستان ده ما درست در جوار قبرستان ارامنه روستای همسایه مان حمریان بود…با سنگ قبرهایی بزرگ و بلند و خطوط ارمنی و نقش چلیپا…
آیت الکرسی آیه شماره ۲۵۵ سوره دوم قرآن مجید، سوره بقره، ده فراز دارد. با توحید آغاز می شود. درواقع با کلمه جلاله الله آغاز می شود؛
الله، لا اله الا هو
این کلمه و این تعریف یا خبر، سنگ بنای اسلام و قرآن و رسالت پیامبر اسلام است.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (10)