سی و چهارمین سالروز زندگی مشترک ما!

امروز سالروز زندگی مشترک ماست! از بخت شکر دارم و از روزگار هم. به همین زودی ۳۴ سال گذشت، فرزندانمان بال و پر کشیدند و نام و یاد و حضورشان گرمای زندگی ماست. زندگی شاید به مثابه دریایی است با موج های بلند و فراز و نشیب ها… در زنگی مشترک ما جمیله لنگر زندگی بوده و هست. دوراندیش و شکیبا و پر مهر…
دیدم برای قدردانی از او زبان تثر بسنده نیست، این شعر برای او در سالروز زندگی مشترکمان
از راه رسید!

بگذار تا بنوشم از شور تو شرابی
تو کیمیای عمری، رویای روح آبی

سرشار مهر و مستی، معنای زندگانی
سرزنده چون شکوفه، آرام تر ز خوابی

رنگین کمان جان و پیروزه نشابور
تو خوشترین ترانه، معنای رنگ آبی

دنیای رنگ هایی، آبی و هم قفایی
یک اسمان ترانه، خوش گوشه رهابی

از هیبت سیاهی در حسرت چراغم
ماییم وچشم مستی، ماییم و آفتابی

در حسرت فراقی، آدم گریست عمری
گمگشته و پریشم، نقشی نما، صوابی
می سوزد اندرونم، از زمهریر دوران
ای آفتاب خوبان، شادا که تو بتابی

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (13)