پاسخ به یکی از خوانندگان مکتوب

یکی از خوانندگان، از طریق مکتوب برای من ایمیلی فرستاده است. فردی، ایشان را با ایمیلی جعلی به نام من مدتهاست فریب داده و مبلغ قابل توجهی، به روایت ایشان ، با سو استفاده از نام اینجانب و سرهم کردن داستانهای غیرواقعی، اخاذی کرده است.

پیش ازین با مشابه این موضوع گه گاه روبرو شده ام. چه در دنیای واقع و چه در جهان مجازی که ایمیلم هک شده و ایمیل هایی برای دوستانم ارسال شده و حرفها و سخنانی که به تعبیر جوان ها تابلوست.

ایمیل اخیر ماجرای دیگری است.

به نظرم رسید این یادداشت را بنویسم و تاکید کنم که اینجانب و همسرم در هیچ بیزنسی اعم از اقتصادی و هنری فعالیتی نداریم. تنها اشتغال ما به پژوهش و نوشتن است. گذران زندگی مان هم از همین راه است. در این رابطه برای هیچ کسی ایمیل نزده ایم. با کسی تماسی نداشته ایم. به هیچ فردی هم وکالتی نداده ایم که از سوی ما فعالیت تجاری-هنری داشته باشد، یا از کسی حمایت کند و پول بگیرد.

امیدوارم پس از این هرگاه ، هر کسی خواست با سو استفاده از نام ما کسی را بفریبد، فریب خورده پیش از هر اقدامی از همین طریق سایت مکتوب از من یا همسرم بپرسد، تا از خوش باوری و خوش بینی او کسی بهره مادی نبرد و بر سرش کلاه نگذارد.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (3)