نشر فیلم استیضاح در یو تیوب

به لطف پسر شایسته و عزیزم سید امیر علی، مجموعه فیلم استیضاحم در مجلس پنجم ؛ در یوتیوب منتشر شده است. هنوز هم باور دارم که حکایت همچنان باقیست... و ما همچنان دوره می کنیم ، شب را و روز را، هنوز را...
این مجموعه در سیزده قسمت منتشر شده است. به عنوان نمونه، نشانی قسمت نخست:
https://www.youtube.com/watch?v=Kd3Ipa5SJIg&index=1&list=PLdJcx83VK-ZpkGBPZaqELuLmeDiZ2QBdZ

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (6)