علی مطهری به عنوان یک نماد و نهاد


واقعیت این است که بسیاری از ما آرزو می کنیم، یا دست کم در اندیشه و دغدغه ایم که رنگ ستم نگیریم. در برابر بی رسمی و بیداد ساکت نمانیم…اما! مصلحت ها از راه می رسند. سایه سنگین هزینه هایی که بایست پرداخت، فضا را تاریک می کند و بسیاری در سکوتی سرد، بر ان چه می گذرد؛ می نگرند. در این سرما و تاریکی و سکوت وقتی فردی مثل علی مطهری از مهمترین تریبون کشور سخن می گوید، و حتما می داند که از هر گوشه و کناری بر او خواهند تاخت… بی اختیار با خود می گویم او دیگر یک فرد و یا تنها نماینده مجلس نیست. انسانی است که در این زمانه عسرت، نماد مروت و مردانگی و پاکبازی است. به تعبیر حافظ:

شهر خالی ست ز عشاق بود کز طرفی
مردی از خویش برون آید و کاری بکند

کار علی مطهری کارستان است! نطق ناتمام او مهمترین نطق همین دوره مجلس و شاید تمام دوره های مجلس خواهد بود. بیانیه او ، آینه روشنگر فضای سیاسی-فرهنگی کشور است. صدای او صدای اکثریت مردم ایران است. صدای هر انسانی است که نمی تواند در برابر ستم و تزویر و بی رسمی ساکت بماند.

حقیقت این است که اگر شهید عالی مقام، مطهری بزرگ به دست گروهی سیاه اندیش و جنایت کار از میان نمی رفت. راه و رسم او همین بود که فرزند صالح و شجاعش نماد آن است. اگر مطهری مانده بود، اگر بهشتی مانده بود، کشور و ملت ما سرنوشت دیگری داشت. قساوت به نام غیرت دینی و خرافه به جای خرد مندی و مداحی به جای موعظه حسنه نمی نشست. و نیز در عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ ، نظامیگری حاکم بر سرنوشت کشور و ملت نمی شد…
************
جرس

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (17)