نکته های قرآنی ۵

تاریکترین تاریکی ها!

در سوره نور، دو آیه هست، که به گونه ای یکدیگر را معنا می کنند. همان که امام علی علیه السلام، به عنوان راه و رسم فهم قرآن مطرح کرده است. آیاتی از قرآن مجید دیگر آیات را تفسیر می کنند. برخی آیات، گواه دیگر آیات اند و آن آیات را تصدیق می کنند. آیات از زبان یکدیگر سخن می گویند!( نهج البلاغه، خطبه ۱۸ و ۱۳۳)
دو آیه ای که یکدیگر را به روشنی تفسیر می کنند. روشن ترین آیات قرآن مجید، و یا روشن ترین ایه تمام هستی ، یعنی ایه نور است؛ و آیه دیگر، آیه ای که از تاریکترین تاریکی ها سخن می گوید. دو تابلو شگفت انگیز از روشنایی و تاریکی…هر دو آیه با زبان تصویر سخن گفته شده است. تاریک ترین تاریکی ها در سوره روشنایی ست!
. کیست که از خداوند در صورتگری و رنگامیزی ،زیباتر نقش زند و رنگامیزی کند؟ شنیده اید که گفته اند، آب حیات در دل ظلمات است! بایست از تاریکی ها گذشت تا به آب روشن زندگی بخش رسید. آیه نور از روشنایی خداوند سخن می گوید که از روشنای او زمین و آسمان ها تاب گرفته اند و روشن شده اند. تاریک ترین تاریکی ها آیه چهلم سوره نوراست :
" یا [كارهايشان‌] مانند تاريكيهايى است كه در دريايى ژرف است كه موجى آن را مى‌پوشاند [و] روى آن موجى [ديگر] است [و] بالاى آن ابرى" است. تاريكيهايى است كه بعضى بر روى بعضى قرار گرفته است. هر گاه [غرقه‌] دستش را بيرون آورد، به زحمت آن را مى‌بيند، و خدا به هر كس نورى نداده باشد او را هيچ نورى نخواهد بود"
( ترجمه: فولادوند)
دریای متلاطم از جنس ظلمات است! چهره دریا را موج های از جنس تاریکی فراگرفته اندو موجهای تیره بر یکدیگر متراکم و متلاطم اند. آسمان هم پر از ابر سیاه است! تاریکی بر تاریکی بر تاریکی! آن که در دل چنین دریایی غرق شده است، هنگامی که دستش را از لای موج ها بیرون بیاورد، چه کسی می تواند او را ببینید؟ او انسانی است که در زندگی خویش و یا در جهان زیست او روشنایی خدایی وجود ندارد. شعله ای از روشنای یاد خداوند، دل و ذهن او را روشن نکرده است.
یونس از دل تاریکی ها، فریاد زد که خداوندا من تاریکم وغمگین، نیازمند روشنای تو! خداوند او را از ظلمات و غم رهانید؛ تا بداند:
آن چه بر تو آید از ظلمات و غم
خود ز گستاخی و بی باکی ست هم

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)