زبان پریشی نتانیاهو

امروز، نتانیاهو نتوانست عصبیت و زبان پریشی اش را نسبت به توافق وین پنهان کند. او تعبیر قابل تاملی به کار برد. « با این توافق ثروت باد آورده ای در یک قمار نصیب ایران می شود! » منظورش از ثروت بادآورده و قمار- جک پات- سرمایه های مردم ایران است که در کشورهای مختلف به بهانه مصوبه شورای امنیت سازمان ملل بلوکه شده است. آن سرمایه ها و ثروت ها متعلق به ملت ایران بوده است. نه باد آورده است و نه برنده شدن در یک قمار...آیا او معنای سخنانش را نمی داند!؟
واقعیت این است که نتیانیاهو برای شکست مذاکرات هر کاری از دستش بر می آمد انجام داد، با هر جوهر رنگینی که داشت ، نقاشی کرد و در سازمان ملل نشان داد، یا با هر قلمی که داشت و یا اجاره کرد،هر چه خواست نوشت
اکنون اوست و نه یک اشتباه بد! بلکه یک معامله خوب !

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (3)