سریال شهرزاد و احترام به مخاطب

سریال شهرزاد، یک اتفاق بسیار درخشنده است، دقیق، اندیشیده شده، قدرتمند و پر لطف…از هر زاویه ای که به هر سه قسمتی که از شهرزاد نگاه کردم و اندیشیدم، به نظرم یک کار تمام و بی کم و کاست تحقق یافته است. می توان گفت شهرزاد به مخاطب خود احترام گذاشته و کاری در خور احترام آفریده شده است. به عنوان مخاطبی که شهرزاد را دیدم. غیر از سپاس از همهٔ آفرینندگان این سریال ملی و پر افتخار چه سخنی می توانم بگویم. دست مریزاد آقای فتحی! شهرزاد سنگ تمام فیلمنامه و بازی سازی و بازی گری و فیلمبرداری و موسیقی و صحنه آرائی است. اگر زنده یاد علی حاتمی هم بود و این سریال را می دید، می یافت که این سریال از هر بُعدی که بنگریم، به ویژه در انتخاب صحنه و دقت های انتخاب ابزار و وسائل صحنه ، معیار سختگیرانه او را هم به چالش می کَشَد!
برای ما که در این سوی جهان زندگی می کنیم، و از طریق یو تیوب سریال را می بینیم. خوب است شماره حسابی به نام فیلم در ایران اعلام شود، تا به سهم خود این کار بزرگ را یاری کنیم. درود بر همگی آفرینندگان سریال شهرزاد!

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (4)