هلباجه و جناب سِنِم مدیرعامل خبرسازی فارس

به عنوان عضو هیات امنای بنیاد صلح در کشورهای اسلامی، به دعوتِ مولانا شیخ عیدالله بن بیه به ابوظبی رفته بودم. شیخ عبدالله اصلا اهل موریتانی است. دولت امارات متحده عربی از ایشان دعوت کرده اند تا مسوولیت این موسسه را بپذیرند. شیخ عبدالله فقیه، متکلم ، محدث ، فیلسوف و عارف گرانقدری است. با اطمینان می توان گفت که نظیر او در جهان اهل سنت دیده نمی شود. در جهان شیعه هم ما عالمی در طراز شیخ عبدالله بن بیه کمترسراغ داریم! منظورم جامعیت اوست… دقّت های زبانشناسانه، اصولی و فلسفی و احاطه اش به تفاسیر قران مجید و مجامع حدیثی بی نظیر و از همه مهمتر نوآوری های نظریه های اجتهادی فقهی و اصولی اوست. شیخ عبدالله با تسلط به زبان های اروپایی منابع فلسفی و سیاسی و جامعه شناسی را از متن اصلی به خوبی و با دقت خوانده است.در جمع اعضای هیات امنا مفتی مصرشیخ شوقی علام، مفتی تونس شیخ حمده سعید، رئیس مجلس اعلای فتوا و مظالم موریتانی شیخ محمد مختار ولد امباله، شیخ محمد تقی عثمانی از پاکستان، دکتر محمد بشاری و رضوان السید و …بودند. حدود بیست شخصیت شناخته شده. تنها شیعه این جمع من بودم. در صحبت هم چنان که رسم عرب هاست، در خطاب مدام می گویند: جناب وزیر!
این جناب وزیر البته در خبرسازی فارس هم حضور دارد! تقریبا هر هفته یا کم و بیش، به عنوان وزیر اصلاحات و یا زینت الوزرای دولت اصلاحات در خبر های فارس هستم.
مثلا: مدیر عامل خبر سازی فارس جناب آقای سِنِم در روز دانشجو در دانشگاه علم وصنعت با اشاره به ماجرای پردامنه دکل نفتی فرموده اند:(معلوم شد، این ماجرا مربوط به مهاجرانی وزیر دولت اصلاحات است.) نگاه کنید به فارس: ۱۶ آذرماه/۱۳۹۴ خبر شماره، ۱۳۹۴۰۹۱۶۰۰۹۳۲
داشتم مقاله ای از شیخ عیدالله بن بیّه را می خواندم. با واژه ای نو روبرو شدم.
آن واژهٔ نویافته هلباجه بود که شیخ عبدالله در بحث نظریه فکویاما به آن اشاره کرده بود. پرسیدم: یعنی چه؟ گفت: «هلباجه کسی است که گمان می کند خیلی خبر دارد، اما نمی داند که خبر ها را خودش ساخته است! امربر او مشتبه می شود.»
داستان خبرسازی ملانصرالدین را برایش گفتم، که خودش خبر ساخته و پرداخته خودش را باور کرده بود و کاسه به دست به دنبال آش نذری روانه شده بود. خنده پر لطف مولاناشیخ عیدالله بن بیه.
حالا این جناب سِنِم برایش «معلوم» شده است که در ماجرای دکل نفتی بنده دخیل بوده ام. ایشان علمشان را از کجا آورده اند؟ اسناد علمشان را چرا در اختیار دادگاه قرار نداده اند؟ این اسناد را می توان در کنار اسناد سدان با عنوان اسناد سِنِم ثبت کرد. خبرسازی ایشان امروز اعلام کرده است که اسنادی در اختیار دارد.
ثانیا: ظاهرا اتهام متوجه فرزند اینجانب بوده است و نه بنده! آن هم طبق اطلاع به روایت وکیل ایشان در حد افشای سندی در باره دکل منحصر شده است.
ظاهرا می توان هلباجه را برای سِنِم به کار برد. آدمی که خودش خبر می سازد و بعدا نه تنها گمان بلکه برایش «معلوم» می شود! هلباجه ای که تفاوت بین مطلع ، مظنون ، متهم و مجرم را نمی داند. آیا وقت آن نرسیده است که سپاه فردی با اندکی استعداد و حد قابل قبولی از سواد به عنوان مدیرعامل خبرسازی فارس انتخاب کند. تا شان خبرسازی ترحم انگیز فارس را به عنوان موسسه خبرگزاری معتبر ارتقا دهد. با هلباجه به جایی نخواهید رسید.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (7)