سپاس

از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب آقای جنتی و همکاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که اجازه نشر کتاب های همکار سابق خود، قصهٔ شیرین، خوش خیال بداقبال نوشته امیل حبیبی، عیسی پسر انسان نوشتهٔ جبران خلیل جبران و تجدید چاپ کتاب های : گوهر نماز و نیایش، افسانه نیما، نقد آیات شیطانی، انقلاب عاشورا و پیام اور عاشورا ، را صادر کرده اند، کمال تشکر را دارم.
از همگان به ویژه انتشارات امید ایرانیان که چاپ تمامی این کتاب ها توسط نشر امید ایرانیان و با پی گیریهای مجدانه این انتشارات و همت و مهر فرزند ارشد و ارجمندم سیّد محمد محسن مهاجرانی انجام شده است و اکنون نیز ایشان در تدارک توزیع کتاب ها هستند، سپاس تمام دارم. خوب می دانید که زندگی واقعی و حقیقی یک نویسنده در نوشته های اوست. وقتی کتابی چاپ می شود و خوانده می شود و نویسنده ردّ نوشته و اندیشهٔ خود را می جوید و بازتابی از آن را در جامعه می یابد و می بیند، زندگی او معنی پیدا می کند. نشر این هشت کتاب پس از گذار از سال های عسرت اندیشه ، خبر خوبی بود، تا باد چنین بادا! امیدوارم هیچ نویسنده ای هیچگاه در حسرت نشر کتاب هایش باقی نماند، هرچند دست نوشته نمی سوزد و اگر اعتباری داشته باشد، می ماند. برای همیشه می ماند.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (2)