خاک نشینانی چند...

سخن بر سر ادامهٔ حصر مهندس موسوی و حضرت اقای کروبی و خانم دکتر رهنورد بود. هم سخن ما! که چند گام کوچک او را بر فراز یک قرن زندگی قرار می دهد و شخصیتی ممتاز و در برخی قلمروهای دانش و ادب بی مانندست. نگاهش برقی زد و این بیت را از حاج ملاهادی سبزواری خواند:
نه در اختر حرکت بود و نه در قطب سکون
گر نبودی به زمین خاک نشینانی چند!
می گفت این انسان ها به زندگی معنا می دهند.
یادداشتی که دکتر محمد تقی کروبی فرزند برومند آقای کروبی در صفحه فیس بوک خود نوشته است. نشانه دیگری است بر خردمندی و آینده نگری و افروختن چراغی در برهوت بی مروتی و غوغاسالاری... دکتر محمد تقی کروبی نوشته است:


دقایقی پیش مادر به نقل از پدر گفت: "علیرغم اشکالاتی که از ۸۸ تاکنون داشته و دارم در روز جمعه برای مصلحت مهمتری (حفظ جمهوریت) رای خواهم داد."
امروز عصر از ماموران امنیتی خواسته شده زمینه حضور صندوق سیاری در مکان حصر جهت رای دادن پدر در روز جمعه را فراهم سازند.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (4)