نکته نویافتهٔ نوروزی-۵

تالار گالاکسی، درست مثل گاهواره ای بزرگ تکان می خورد. یا همچنان که از نامش پیداست، کهکشان کوچکی ست روان بر ساحت اقیانوس اطلس! حرکت در حرکت در حرکت در حرکت در حرکت! زمین به دور خویش می گردد، به دور افتاب هم می گردد. زمین به همراه منظومه شمسی در درون کهکشان راه شیری در حرکت است، حرکتی به سمت ستارهٔ وگا…کشتی گراندی ناوی ولوچی هم بر ساحت اقیانوس حرکت می کند. همه پدیده ها هم در درون سیال و درحرکتند…ما تنها لرزش و حرکت کشتی را بر آب می بینیم. از پرواز همنواخت مرغ های دریایی احساس می کنیم، که در حرکتیم…
توفانی از حرکت هم در دنیای ذهن ما بر پاست، لحظه ای سر باز ایستادن ندارد. اگر می شد از این توفان های ذهن و امواج پرشتاب اندیشه عکسی گرفت، اقیانوس در برابرش کوچک نمی نمود!؟
رئیس جمهور بوسنی هرزگوین و نخست وزیر سابق چک از جمله سخنرانان بودند. هر دو صرفا با اتکا به یک دستنوشته کوتاه و کوچک سخن گفتند. گویی فضای کشتی، با یک سخنرانی آکادمیک همراه نیست! به ویژه که اعلام شده است پس از نشست رهبران فردای افریقا، قرار است برنامه موسیقی و رقص فلامینکو برگزار شود.
او اما در اندیشهٔ آخرین ترانه و اهنگ تاتانیک بود. همان صحنه به شکل محو و مبهم از فیلم سینمایی تایتانیک به یادش آمده بود. در فیلم رهبر ارکستر والاس میانسال به نظرش رسیده بود، در حالی که کتانی به او گفته بود، والاس سی وسه سال بیشتر نداشته است. صحن سخنران را نمی شنید. از پنجره سالن نگاهش به مرغ دریایی بود و به آخرین آواز قو فکر می کرد. به یاد همان قوی سیاه افتاد.

از اتاقم آسمان آبي پيدا بود و ستاره هاي نقره اي و قوي سياهي كه از نهري كه درست از جلوي اتاقم عبور مي كند، مثل كشتي پر طمانينه اي مي گذرد. شايد شما قوي سياه نديده باشيد. اگر به جاي من بوديد و زير آبشار تند مهتاب در سايه روشن سپيد و خاكستري نهر قوي سياه را مي ديديد، مثل من انگار نفس تان مي گرفت. به ويژه وقتي رسيده بوديد به <شعر رائيه غيبيه> ابن حبيب:
انما الكون معان
قائمات بالصور
كل من يدرك هذه
كان من اهل العبر
براي من معناي شگفت انگيزي در پيكر قوي سياه متجلي شده بود. كدام معنا؟ نمي دانستم اما به نظرم مي رسيد كه همين قوي سياه به تنهايي بسنده است تا نشان دهد كه هستي بي معني نيست.


***********
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (3)