ماه رجب…

ماه رجب، ماهِ ولادت امیر مومنان علی علیه السلام و بعثت پیامبر اسلام محمد مصطفی صلوات الله علیه است…

.ماهی سرشار از شور و معنویت. حاج آخوند که رحمت و رضوان خداوند براو باد، تمام ماه رجب را روزه می گرفت. همه ماه، گل از گلش شکفته بود، چشمانش می خندید. می گفت: ماه رمضان ماه مهمانی خداوند است. خداوند دعوت می کند که به مهمانی برویم. ماه رجب ما به خداوند می گوییم، داریم به مهمانی ات می آییم و خداوند ما را می پذیرد. با شوق می خواند و صدایش می لرزید:

گفت جامی دهیدش از می ناب

گرچه ناخوانده باشد این مهمان

در حدیث قدسی روایت شده است: انا جلیس من جالسنی! هر که به نزدم بیاید با او خواهم بود. همراه و همسخن و همنگاه..

نک ماه رجب آمد تا ماه عجب بیند

وز سوختگان ره گرمی و طلب بیند
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (3)