بی بصیرتی...

علا گاندی نوهٔ دختری مهاتما گاندی به عنوان عضو گروه مشورتی مرکز گفتگوی ادیان در وین انتخاب شده است. علاوه بر علا حدود سی نفر دیگر از شخصیت های ممتاز دینی و معنوی از ادیان مختلف به عنوان اعضای گروه مشورتی دعوت شده بودند...در سخن علا گاندی نکته عبرت اموزی بود. او همان سیما و رنگ و بو و آهنگ صدای محزون و مهربان گاندی بزرگ را داراست. می گفت: قربانی نخست تروریسم و افراط گرایی که به نام اسلام صورت می گیرد؛ در درجه اول اسلام و بعد مسلمانان هستند. بیشتر از همه مسلمانان اند که در انفجارها کشته می شوند. یا بمباران می شوند. بیشتر از همه مسلمانان هستند که آواره می شوند و در جستجوی سرپناهی و لقمه نانی و امنیتی از خانه خود می گریزند...
اکنون شماره دیروز روزنامه جهانی هرالد تریبون و نیز هفته نامه شماره جدید اشپیگل را دارم ورق می زنم. هرالد تریبون شماره دیروز- سه شنبه ۱۳ اوریل-- از تعبیر اسلام گانگستری در صفحه نخست و نیز به عنوان تیتر بزرگ در صفحه چهارم استفاده کرده است. ظاهرا دارد شیوه رفتار و عملکرد تروریست های عامل انفجار و کشتن مردم در بروکسل را توضیح می دهد. اما پیداست که این عنوان چه زهر ویژه ای دارد. اشپیگل هم -شماره ۹ تا ۱۵ آوریل-در روی جلد، زیرعنوان دولت اسلامی تیتر زده است: ایا دولت اسلامی از بچه های کوچک به عنوان بردگان جنسی استفاده می کند؟
شما ببینید این تیتر ها که روز و شب در مطبوعات جهان و شبکه های مجازی و رادیو و تلویزیون ها تکرار می شود، به مرور زمان چه جهت گیری و اندیشه ای را تبدیل به باور نسبت به مسلمانان و اسلام ایجاد می کند. ظاهرا کسی نه به فکر اسلام است و نه مسلمانان به عنوان یک جمعیت جهانی...
به عنوان نمونه ببینید در کشور خود ما چگونه حاشیه ها جای متن را گرفته اند...
بصیرت کجاست؟
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (1)